Frankrig: Sløret løftet for seksuelle misbrug i Kirken i de sidste 70 år
Kommentarer lukket til Frankrig: Sløret løftet for seksuelle misbrug i Kirken i de sidste 70 år 708 15 oktober, 2021 Nyheder oktober 15, 2021 Indlæg af

Frankrig: Sløret løftet for seksuelle misbrug i Kirken i de sidste 70 år

Billedet viser Jean Marc Sauvés overdragelse af undersøgelsesmaterialet til formanden for den franske bispekonference ærkebiskop Éric de Moulins-Beaufort  

Indtil dato har man med en vis ret kunnet betragte seksuelle misbrug inden for den katolske Kirkes mure som en pest, der i hovedsagen hærgede de engelsktalende lande (USA, Storbritannien, Irland, Canada og Australien) – dog med undtagelse af Tyskland, Belgien og Holland.

Sådan er det ikke længere. En uvildig undersøgelse af forholdene i kirken i Frankrig har afsløret, at antallet af misbrug her ikke blot ligner, men øjensynligt overgår det, vi indtil nu har set i de ovennævnte lande.

I tørre tal drejer det sig ifølge undersøgelsen om 216.000 overgreb i perioden 1950-2020, altså inden for de seneste 70 år.

Det skal dog tilføjes, at flere kommentatorer har kunnet pege på mangler og tvivlsomme konklusioner i de foreliggende data. Eksempelvis understreger New York Times, at de 216.000 overgreb bør ses som resultatet af en ekstrapolation –  det vil sige som et kvalificeret gæt – mens Michael Cook (redaktør af www.BioEdge.org) bl.a. påviser, at undersøgelsen på en række punkter er upræcis – herunder, at den – på trods af sin overskrift  ”Seksuelle overgreb i den katolske Kirke i Frankrig i 1950-2020” – enkelte steder medtager overgreb fra perioden 1941 til 1949 og dermed gør det vanskeligere at skaffe sig et overblik over problemets omfang.

Men uanset om det skulle vise sig, at misbrugene i Frankrig udgør nogenlunde det samme antal som i de øvrige lande, ændrer det ikke ved, at det, vi nu har fået et indblik i, er endnu en skandale af et uhyggeligt omfang.

Det ændrer heller ikke ved, hvad lederen af undersøgelsen, Jean Marc Sauvés, konkluderede: ”Kirken i Frankrig undlod at bemærke, hvad der skete, undlod at reagere på de mange tegn på, at der var noget i vejen, og undlod at træffe de nødvendige forholdsregler.”

Og han konkluderede: ”Kirken udviste i årevis en total og endda ubarmhjertig ligegyldighed over for ofrene.”

Det efterlader os med spørgsmålet om, hvordan det kunne komme så vidt – vel at mærke både i Frankrig og i store dele af den vestlige verden.

Hvad det angår, henviser jeg til de to artikler, vi bragte i 2019 om den tyske sociolog og forfatter Gabriele Kubys essay om den aktuelle misbrugskrise. Her skriver hun blandt andet, at ”manglen på tro og den åbenlyse uvilje mod at lade sig lede af Guds ord og Kirkens forpligtende lære er den dybereliggende årsag til den aktuelle krise.”

Hendes analyser er blevet anerkendt af både pave Benedikt og den tidligere præfekt for Troslærekongregationen, kardinal Gerhard Müller.

Læs begge artikler her: Gabriele Kuby: Det, vi ser nu, er kun toppen af isbjerget

og: Gabriele Kuby: Det, vi ser nu, er kun toppen af isbjerget (2)