Om os

Katolsk Magasin er et uafhængigt, gratis online nyhedsmagasin, som skrives og redigeres af katolske lægfolk. Det er redaktionens målsætning at give et retvisende og loyalt billede af Den katolske Kirke – herunder dens historie, dens lære og dens rolle i den moderne verden – samt inspirere læserne til eftertanke.

Katolsk Magasin startede som et årsskrift og udkom i papirudgave i 2010, 2011 og 2012 – indtil redaktionen besluttede at gå online – ikke mindst for at kunne bringe reportager om og kommentarer til aktuelle begivenheder og deltage i aktuelle debatter. Hertil kommer muligheden for en direkte kontakt med vores læsere, bl.a. via den læserservice, hvor redaktionen svarer på indsendte spørgsmål om katolsk tro og praksis.

Katolsk Magasin redigeres af

Torben Riis (ansvarshavende)