0 1769 02 februar, 2014 Nyheder februar 2, 2014 Indlæg af

Paven om den rolle, kvinder bør spille i Kirken i dag

Kvinders bidrag til Kirkens vækst er uundværligt, og kvinder bør have større indflydelse i diverse kirkelige fora, sagde paven. Men kvindelige præster kommer ikke på tale

VatikanetKvinder skal have en mere fremtrædende plads i Kirken. Dette ønske udtalte paven, da han den 25. januar talte til 300 repræsentanter for et italiensk kvindeforbund (Centro italiane femminile) i Vatikanet.

Han fulgte dermed op på den opfordring til præster og teologer, han i november 2013 fremsatte i den apostoliske skrivelse Evangelii gaudium, hvor han beder dem overveje, hvilke muligheder kvinder har for at spille en rolle i de forskellige fora i Kirken, hvor vigtige beslutninger træffes.

Samtidig præciserede han – på linje med sine forgængere – at det forhold, at præstevielsen er forbeholdt mænd, ikke er til diskussion. For nylig har han i et interview med det italienske dagblad La Stampa den 15. december 2013 tillige afvist tanken om kvindelige kardinaler.

I sin tale henviste paven især til Johannes Paul 2.’s apostoliske brev fra 1988 Mulieris dignitatem, som han betegnede som ”en uddybning af Det Andet Vatikankoncils lære, som anerkendte kvindens moralske og åndelige styrke.” I den forbindelse fremhævede han ”kvindens uerstattelige rolle i familien” og sagde: ”De egenskaber så som nænsomhed, følsomhed og omsorgsfuldhed, som det kvindelige sind er så rigt på, repræsenterer ikke blot en styrke for familiernes liv ved at skabe en atmosfære af ro og harmoni, men er også nødvendige for, at menneskeheden kan virkeliggøre sit kald.”

Om forholdet mellem arbejdsliv og familieliv sagde paven, at mens det er vigtigt, at kvinder sætter deres præg både på arbejdslivet og det politiske liv, er deres indsats i familien nu som før uundværlig. Familien er nemlig for kristne ikke blot en privatsfære, men ”huskirken”, hvis sundhed og trivsel er af afgørende betydning både for Kirken og samfundet. ”Set i den sammenhæng”, sagde paven,” viser kvindens tilstedeværelse i hjemmet sig at være mere nødvendig end nogensinde, for at troen og solide moralske principper kan blive videregivet til de kommende generationer.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *