Kommentarer lukket til Pave Frans til FN-chefer: Også de ufødte børn er vores brødre og søstre 1753 16 maj, 2014 Nyheder maj 16, 2014 Indlæg af

Pave Frans til FN-chefer: Også de ufødte børn er vores brødre og søstre

High_Commissioner_PillayEt TV-kamera havde held til at fange FN’s højkommissær for menneskerettigheder Navanethem Pillay i et øjeblik, da hun tydeligt berørt ser ned i skødet og ryster på hovedet. Episoden fandt sted i Vatikanet under en tale, som pave Frans den 15. maj holdt til generalsekretær Ban Ki-Moon og 29 chefer for FN’s specialorganisationer, der var i Rom for at deltage i et koordinationsmøde. Blandt disse organisationer var FN’s Befolkningsfond UNFPA, som i 2012 erklærede, at fødselskontrol burde være en menneskeret, og UNICEF, som promoverer internationale programmer for abort og befolkningskontrol i hele verden. Vatikanet indstillede af samme grund sin økonomiske støtte til UNICEF for 20 år siden.

Pillay, som er kendt for sin uforbeholdne opbakning til den internationale abort-lobby, og som senest har sidestillet den katolske Kirkes modstand mod abort med tortur, måtte nødvendigvis føle sig ilde berørt, da paven som en kommentar til de aktuelle forhandlinger i FN om nye målsætninger for bæredygtighed sagde: ”I dag må bevidstheden om enhver af vore brødre og søstres værdighed, om at deres liv er helligt og ukrænkeligt fra undfangelsen til en naturlig død, helt bogstaveligt føre os til frivilligt at dele de goder, som Guds forsyn har lagt i vore hænder.”

Paven roste de fremskridt, der indtil nu var gjort for at udligne skellet mellem rige og fattige, men mindede samtidig om, at mange mennesker trods sociale og økonomiske fremskridt fortsat er marginaliserede – heriblandt også de ufødte børn.

”Abort er en del af dødens kultur i lige så høj grad som køb-og-smid-væk-kulturen og den økonomiske eksklusion,” sagde han og opfordrede FN-cheferne til at gøre en indsats for at højne moralen på verdensplan. Han tilføjede, at fremskridt i retning af større retfærdighed i verden kun kan opnås ved konkret solidaritet på alle niveauer i en generøs og uegennyttig ånd, og endelig opfordrede han til at sikre familierne bedre vilkår som led i bestræbelserne på at skabe en bæredygtig menneskelig og social udvikling.

Iagttagere ser pavens udtalelser som en første reaktion på FN-toppens slet dulgte bestræbelser på at få abort anerkendt som en menneskeret. Den næste kunne tænkes at blive en tale til FN’s Generalforsamling i forbindelse med et planlagt, men endnu ikke officielt bekræftet besøg i USA næste år. Spørgsmålet er, om pave Frans vil kunne gentage pave Johannes Paul 2.’s heldigt gennemførte forsøg på at forpurre denne dagsorden, som det skete i forbindelse med FN’s befolkningskonference i Cairo i 1994. Sikkert er det under alle omstændigheder, at de forestående forhandlinger i FN om, hvilke udviklingsmål der skal vedtages for årene efter 2015, bliver den næste kampplads.

Læs også Befokningspolitik