Pave Frans langer ud efter homo-ægteskaber og bekræfter Paul 6.’s forbud mod kunstig prævention
Kommentarer lukket til Pave Frans langer ud efter homo-ægteskaber og bekræfter Paul 6.’s forbud mod kunstig prævention 2846 17 januar, 2015 Nyheder januar 17, 2015 Indlæg af

Pave Frans langer ud efter homo-ægteskaber og bekræfter Paul 6.’s forbud mod kunstig prævention

På et møde i Filippinernes hovedstad med 1.000 familier udtalte pave Frans sig i skarpt kritiske vendinger om såkaldte ægteskaber mellem personer af samme køn, som han beskrev som en ”ideologisk kolonisering af familien”.

”Familien, ”sagde han, ”er i stigende grad truet af visse menneskers bestræbelser på at indføre en ny definition af ægteskabet, af værdirelativisme, af tilfældige modeluner samt af en manglende åbenhed over for livet.”

Læs også: Hvorfor vil Kirken ikke gå med til, at to personer af samme køn kan blive gift?

Paven forsvarede samtidig sin forgænger pave Paul 6.’s rundskrivelse Humanae vitae fra 1968, hvor Kirkens traditionelle afvisning af kunstig prævention utvetydigt fastholdes, og sagde i denne forbindelse om Paul 6.: ”Han havde styrken til at forsvare åbenheden over for livet i en tid, hvor mange mennesker var bekymrede over befolkningstilvæksten.”

Læs også: Hvorfor siger Kirken nej til prævention?

Begge udtalelser stemmer overens med, hvad paven har sagt ved tidligere lejligheder. Således fastslog han ved en konference i november sidste år, at ægteskabet forstået som en pagt mellem en mand og en kvinde er i overensstemmelse med den menneskelige natur og derfor ikke kan ændres på grundlag af ideologiske forestillinger eller tidsbundne begreber.

Og i et interview i samme måned sagde han om Paul 6.: ”Han havde modet til at holde stand over for flertallet, forsvare moralen og gå op imod tidsånden for at modsætte sig både den daværende og senere ny-malthusianisme[1].”

Læs også: Befolkningspolitik

Pavens udtalelser om netop disse to spørgsmål skal endvidere ses i sammenhæng med, at den filippinske regering for nylig – trods den katolske Kirkes energiske protester – vedtog en lov om ”reproduktiv sundhed”, der pålagde både private og offentlige arbejdsgivere at forsyne deres personale med gratis prævention. Kirken fik i sidste øjeblik gennemtvunget det forbehold, at katolske institutioner ikke er underkastet denne forpligtelse.

[1] Teorien har navn efter den engelske økonom T.R. Malthus, som i sit hovedværk The Principle of Population 1798 hævdede, at fødevareproduktionen ikke i det lange løb ville kunne holde trit med befolkningsudviklingen, og at England derfor ville blive ramt af hungersnød. Det skete som bekendt ikke.