Pave Frans: Kristne ægtepar skal vidne om den sande familie
Kommentarer lukket til Pave Frans: Kristne ægtepar skal vidne om den sande familie 1515 12 september, 2015 Nyheder september 12, 2015 Indlæg af

Pave Frans: Kristne ægtepar skal vidne om den sande familie

I en tale den 10. september til den franske lægmandsorganisation for ægtepar, Les Équipes Notre Dame, opfordrede paven parrene til i ord og gerning at vidne om det sande ægteskab – forstået som et livslangt fællesskab mellem én mand og én kvinde til gavn og glæde både for parret og deres fremtidige børn, således som Gud har villet det.

Dette er, sagde han, så meget desto mere nødvendigt, som selve forestillingen om ægteskab og familie i denne tid ”bliver forvrænget af mægtige modsatrettede projekter, som understøttes af ønsket om en ”ideologisk kolonisering.”

Hvad paven forstår ved ”ideologisk kolonisering”, har han tidligere forklaret i flyet på vej tilbage fra sit besøg i Filippinerne i januar i år. Her omtalte han det forhold, at vestlige regeringer bruger udviklingsstøtte som et middel til at tvinge lande i den 3. verden til at ændre deres lovgivning, f.eks. ved at legalisere ”ægteskaber” mellem personer af samme køn. I den sammenhæng henviste paven til, at de afrikanske biskopper på Familiesynoden havde klaget over, at der blev stillet sådanne betingelser for at give lån – en praksis som han sammenlignede med nazisternes propagandamaskine.

Læs også: Pave Frans advarer igen: Familien er under angreb

Pave Frans’ udtalelser er ikke mindst interessante i lyset af hans snarlige besøg i USA, hvor han skal deltage i et internationalt møde for katolske familieorganisationer i Philadelphia – få måneder efter den amerikanske Højesterets famøse kendelse, der med et pennestrøg indførte en ny definition af ægteskabet og familien ved at tillade homo-ægteskaber.

Brev fra en amerikansk rabbi

I denne situation er der i religiøse kredse i USA store forventninger til, at paven vil benytte lejligheden til under sit besøg klart at markere Kirkens holdning til ægteskab og familie. Det ses blandt andet af et åbent brev til paven fra den amerikanske rabbi Yehuda Levin, som citerer Troslærekongregationens udtalelse fra 2003[1] og på vegne af sit trossamfund erklærer sig helt på linje med dens konstatering af, at legalisering af homoseksuelle parforhold i realiteten er en ”billigelse af en afvigende adfærd, der som sin konsekvens har, at denne adfærd bliver opfattet som et forbillede i vore dages samfund.”

Rabbi Yehuda Levin slutter sit brev til paven med disse ord:

”Højtærede pave, på vegne af milliarder af mennesker over hele verden, som er forfærdede over de mangfoldige negative følger af at legalisere ægteskaber mellem personer af samme køn, hvilket end ikke indbyggerne i Sodoma vovede at indføre i loven, bønfalder vi Dem om eftertrykkeligt, konsekvent og utvetydigt at gentage Deres ærede forgængeres teologiske og filosofiske udtalelser herom både under Deres besøg i Amerika og i forbindelse med den forestående Synode.

Kun en samstemmende reaktion på denne umoral fra især religiøse ledere og troende vil kunne hjælpe os til at vende tilbage til de gudgivne værdier og afværge en yderligere katastrofe.”

 

[1] Overvejelser vedrørende forslag om lovgivningsmæssig anerkendelse af parforhold mellem homoseksuelle personer. Skrivelsen kan læses på engelsk via dette link: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_en.html