Kommentarer lukket til Nigeriansk biskop: De vestlige familieplanlægningsorganisationer er farligere for vores land end de islamistiske terrorister 1773 06 december, 2014 Nyheder december 6, 2014 Indlæg af

Nigeriansk biskop: De vestlige familieplanlægningsorganisationer er farligere for vores land end de islamistiske terrorister

Biskop  Emmanuel Ade Badejo

Biskop Emmanuel Ade Badejo

Enhver, som fulgte med i drøftelserne på bispesynoden i Rom om ægteskab og familie 15.-19. oktober i år, kan dårligt have undgået at bemærke, at et flertal af de afrikanske biskopper stillede sig afvisende over for diverse tilløb til en ”opblødning” af Kirkens lære og pastorale praksis på dette område. Afrikanerne – og det gælder også andre dele af den 3. verden – er som helhed ikke indstillet på at overtage den vestlige verdens livsstil og normer. Det har imidlertid ikke hindret vestlige regeringer (inklusive de skandinaviske), vestlige såkaldte familieplanlægningsorganisationer og en række FN-organisationer i at føre aggressive kampagner for prævention, sterilisation og abort overalt i den 3. verden – i strid med den lokale kultur, religion og ofte også lovgivning. Disse kampagner markedsfører deres ”produkt” under betegnelsen ”seksuel og reproduktiv sundhed”. Hvad det i virkeligheden handler om, er befolkningskontrol.

Læs også: Befolkningspolitik og Kardinal Cipriani: Udenlandske grupper gør brug af utilbørlige pressionsmidler for at få indført abort og homo-ægteskaber i Peru  

Senest har den nigerianske biskop Emmanuel Ade Badejo af Ojo sat fokus på problemet i en længere udtalelse, hvor han indledningsvis kritiserer medicinalfirmaet Pfizer og Bill og Melinda Gates-fondens massive leverancer af den såkaldte ”1 dollars præventionsindsprøjtning” til 69 af de fattigste lande i verden. Biskoppen hæfter sig i den forbindelse ved, at man ikke interesserer sig for at dække befolkningens behov for f.eks. medicin mod malaria eller at hjælpe børn, der lider af kwashiorkor (fejlernæring i form af mangel på protein). Man ulejliger sig heller ikke med at informere kvinderne om bivirkningerne af det præparat, man tilbyder dem. Til gengæld, tilføjer biskoppen, propaganderes der i medierne for det synspunkt, at alle former for præventive midler ”frigør” kvinder i Afrika, samtidig med at man udpeger religionen og den lokale kultur som de største hindringer for kvindernes adgang til disse ”vidunderlige nye opfindelser.”

Dette uanset, at eksperter har påvist, at de nye indsprøjtninger er så virkningsfulde, at nogle kvinder efter 4 behandlinger ikke blot bliver sterile i nogle få uger, men for resten af livet. Depoprovera, som præparatet hedder, har endvidere en række ubehagelige bivirkninger: knogleskørhed, rygsmerter, depressioner m.m. Hertil kommer, nævner biskop Badejo, at man i de lande, hvor præparatet har været afprøvet, har oplevet en stigning i forekomsten af aids, fordi sikkerheden for ikke at få børn fører til en stigning i udenomsægteskabelige forhold.

”Behøver jeg nævne den negative effekt på vort folks åndelige og moralske sundhed?” spørger biskoppen i denne forbindelse og minder om, at Kirken ikke er imod familieplanlægning, så længe der er tale om naturlig familieplanlægning. Kirken i Nigeria arbejder i øjeblikket på at udbrede kendskabet til Billingsmetoden som et modspil til ”dødens kultur.” Det har vi en klar forpligtelse til at gøre, siger biskoppen, fordi Kirkens moralteologi lærer os, at vi alle bør stræbe efter sandheden og følge vores kald til hellighed, selv om vi møder nok så megen modstand. Og biskoppen slutter sin udtalelse med denne bredside:

”Hvis I tror, at Boko Haram og ISIL er de eneste terrororganisationer i verden i dag, tager I fejl. De, der fører kampagne for prævention, abort, aktiv dødshjælp og alle andre aktiviteter rettet mod livets hellighed, er ligeledes terrorister og endda endnu farligere. Deres våben eksploderer ikke op i ansigtet på os eller stænker blod på vores TV-skærme eller avissider. De er sirligt indpakket som milde gaver til vores børn, venner, familiemedlemmer, der tilbydes os i vores hjem, i skolerne og endda i kirkerne. Deres produkter serveres for os ledsaget af halve sandheder, insinuationer og slet og ret forfalskede kendsgerninger. Vi kan ikke passivt se til og lade at alt dette ske uden modstand … Vi har intet at miste ved at tage kampen op og alt at miste ved ikke at gøre det. Gud velsigne jer alle og velsigne vor Kirke. Amen.