Europas aktuelle problemer
Kommentarer lukket til Europas aktuelle problemer 3119 28 november, 2014 Paven i EU november 28, 2014 Indlæg af

Europas aktuelle problemer

Det vigende befolkningstal

”Mange steder får man et generelt indtryk af modløshed og aldring, af et Europa, som nu er blevet ”bedstemor” og ikke længere er frugtbart og levende. Som følge heraf har de store tanker, der engang inspirerede Europa, øjensynlig mistet deres tiltrækningskraft blot for at blive erstattet af institutionernes bureaukratiske finurligheder.”

Det er vanskeligt ikke i disse linjer at se en hentydning til Europas ”demografiske vinter”, hvor den manglende frugtbarhed (fertilitet) har resulteret i en skæv befolkningsudvikling. Den hastigst voksende befolkningsgruppe i Europa i dag er pensionisterne (65 år og opefter), mens det gennemsnitlige antal børn pr. kvinde i Europa p.t. er 1,58 – altså slet ikke tilstrækkeligt til at erstatte forældregenerationen. Visse steder, f.eks. i Syd- og Østeuropa, men også i Tyskland er tallet endnu lavere.

I Tyskland toppede befolkningstallet i 2003 med 82 millioner, men med en fødselsrate på kun 1.4 satte tilbagegangen allerede ind de følgende år, og i øjeblikket mister landet 640 personer hver dag. Den seneste prognose forudser et fald på 10 mio. frem til 2050, og i dette tal er der vel at mærke taget højde for en forventet indvandring på 4 mio. Tysklands katastrofale fødselsstatistik placerer landet blandt de fire i verden, hvis befolkning reduceres med mere end 100.000 indbyggere om året.

 

Forbrugermentalitetens konsekvenser

”Samtidig hermed oplever vi forskellige former for egoistisk livsstil præget af et overforbrug, som ikke længere er bæredygtigt, og ofte også af ligegyldighed over for omverdenen, ikke mindst over for de fattigste af de fattige. Det er rystende at se, hvordan tekniske og økonomiske spørgsmål dominerer den politiske debat på bekostning af ægte omsorg for mennesker. Mænd og kvinder risikerer at blive reduceret til slet og ret hjul i det store maskineri, som behandler dem og udnytter dem som forbrugsgenstande med det resultat, som kun er alt for åbenlyst, at et menneskeliv, så snart det viser sig ikke længere at være til gavn for dette maskineri, kasseres uden større betænkeligheder, som det f.eks. sker for de syge, de døende, de ældre, som man overlader til sig selv uden den fornødne pleje, og børnene, som bliver dræbt i livmoderen.

Det er den store fejltagelse, man begår, når man tillader teknologien at overtage styringen. Resultatet er en sammenblanding af mål og midler. Det er den uundgåelige konsekvens af køb-og-smid-væk-kulturen og af den ukontrollerede forbrugerisme.”

 

Flygtninge og indvandrere

”Tilsvarende er der behov for en samlet holdning til spørgsmålet om migranter. Vi kan ikke tillade, at Middelhavet bliver en kæmpestor kirkegård! De både, der hver dag anløber Europas kyster, er fyldt med kvinder og mænd, som har behov for at blive accepteret og hjulpet. Manglen på gensidig støtte inden for EU kommer let til at føre til ensidige og usolidariske løsninger på problemet, løsninger, som ikke tager hensyn til indvandrernes værdighed som mennesker og således fører til slavearbejde og vedvarende sociale spændinger. Europa vil kun kunne håndtere de problemer, der er forbundet med indvandring, såfremt det er i stand til klart at hævde sin egen kulturelle identitet og indføre den relevante lovgivning med henblik både på at beskytte de europæiske borgeres rettigheder og sikre indvandrerne en passende modtagelse – og kun, hvis Europa er i stand til at iværksætte fair, modige og realistiske politiske tiltag, som kan bistå oprindelseslandene i deres egen sociale og politiske udvikling og i deres bestræbelser på at løse interne konflikter, som udgør hovedårsagerne til problemet – i stedet for at gribe til politiske tiltag motiveret af egne interesser, som tværtimod giver næring til sådanne konflikter. Vi må angribe årsagerne til problemet, ikke kun dets følger.