Kardinal Pell opfordrer Troslærekongregationen til at gribe ind over for to biskoppers udtalelser om homoseksualitet
Kommentarer lukket til Kardinal Pell opfordrer Troslærekongregationen til at gribe ind over for to biskoppers udtalelser om homoseksualitet 967 16 marts, 2022 Nyheder marts 16, 2022 Indlæg af

Kardinal Pell opfordrer Troslærekongregationen til at gribe ind over for to biskoppers udtalelser om homoseksualitet

I en erklæring den 15. marts har Kardinal George Pell opfordret Troslærekongregationen til offentligt at irettesætte to højt placerede biskopper, kardinal Hollerich af Luxembourg, som er leder af Vatikanets synode om synodaliteten, og biskop Georg Bätzing, som er formand for den tyske bispekonference. Dette på foranledning af deres udtalelser om homoseksualitet, som kardinal Pell betegner som deres ”udsalg og åbenlyse afvisning af Kirkens morallære.”

Kardinal Hollerich erklærede således i februar, at den nuværende lære er ”forkert,” og at ”det socio-videnskabelige grundlag for Kirkens lære, som man tidligere har fordømt homoseksualitet på, ikke længere er korrekt.”

Tilsvarende hævdede Biskop Bätzing i et interview den 4. marts, at seksuelt samkvem mellem personer af samme køn er tilladeligt og ikke en synd, og at paragraf 2357 i Den Katolske Kirkes Katekismus derfor bør revideres.

Læs også: Hvorfor vil Kirken ikke gå med til, at to personer af samme køn kan blive gift?

Begge har bedyret, at de ikke vil bortvise homoseksuelle medarbejdere, præster eller lægfolk, fra deres bispedømmer. ”Ingen skal være bange for at miste deres arbejde, fordi de er homoseksuelle,” sagde biskop Bätzing. ”Deres privatliv vedkommer ikke mig.”

Hertil bemærker kardinal Pell, at udtalelser af denne art er fejlagtige, eftersom de ikke blot modsiger den gamle jødisk-kristne doktrinære lære om homoseksuelle handlinger, men tillige undergraver læren om det monogame ægteskab, udelukkende forstået som foreningen mellem mand og kvinde.

Pell tilføjer, at han ikke er blind for de udfordringer, der følger med det svindende antal troende i de tysktalende lande og andre steder, men understreger, at den eneste løsning på dette problem er at ”genopdage Jesu løfter” og i højere grad tage imod ”hele den kristne overlevering”. ”Løsningen,” siger han, ”er ikke at rette ind efter de skiftende krav i nutidens sekulære kultur, således som pave Paul 6. også gjorde opmærksom på for mange år siden. Det er tværtimod vejen til at ødelægge Kirken indefra.”

Synodal splittelse

Pell kritiserer også Tysklands ”synodale vej”, hvor sådanne kontroversielle ændringer bliver vedtaget af udvalgte deltagere. I den forbindelse roser han de nordiske biskoppers åbne brev til biskop Bätzing, hvor de udtrykker deres bekymring over situationen i Tyskland.

Læs også: De nordiske biskopper sender åbent brev til den tyske bispekonference

”Den katolske Kirke,” fortsatte han,”er ikke et løst forbund,  hvor forskellige nationale synoder eller forsamlinger er i stand til at fjerne væsentlige elementer i den apostoliske tradition uden at møde modstand. Det må ikke blive til en normal og accepteret situation. Katolsk sammenhold om Kristus og hans lære kræver enighed om hovedpunkterne i hierarkiet af trossandheder. Denne afvisning af trossandheder er et brud, som ikke er foreneligt med den traditionelle udlægning af Skriften og Traditionen eller med legitime udviklinger af den dogmatiske lære.”

Kardinal Hollerich, som også er leder af kommissionen for bispekonferencerne i EU (COMECE), gav sidste år udtryk for en vis åbenhed over for at indføre en form for velsignelse af forhold mellem personer af samme køn – dette på trods af, at Troslærekongregationen året forinden definitivt havde udelukket sådanne ceremonier.

På Vatikanets topmøde i 2019 om seksuelle misbrug forsvarede Hollerich også homoseksuelle præster og benægtede enhver påstand om, at homoseksualitet kunne være årsagen til misbrug – uanset at der i langt de fleste tilfælde har været tale om overgreb på drenge og unge mænd.

Kardinal Marx’ drøm om den synodale kirke

Kardinal Pells henvendelse til Troslærekongregationen er også møntet på den tidligere formand for den tyske bispekonference, kardinal Reinhard Marx, som i en nylig  prædiken erklærede, at han ønskede en ”inklusiv” Kirke – en Kirke, ”som inddrager alle, der vil vandre sammen med Jesus”.

”En synodal Kirke,” sagde han, ”drejer sig om at stille spørgsmål om, hvad vi har at sige om seksualitet, og hvad vi har at sige om folks indbyrdes relationer.” Han sagde også, at han var ”chokeret” over, at kristne stadigvæk diskriminerer homoseksuelle.

Hertil har Pell sagt, at ”ikke et eneste af de ti bud er til diskussion[1] … Vi kan ikke have en særlig australsk eller tysk version af de ti bud. .. Kristus  tog imod og blandede sig med syndere, men han kaldte os til omvendelse.

 

[1] Jfr. Matt 5,17-20: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget.