De nordiske biskopper sender åbent  brev til den tyske bispekonference
Kommentarer lukket til De nordiske biskopper sender åbent brev til den tyske bispekonference 903 12 marts, 2022 Nyheder marts 12, 2022 Indlæg af

De nordiske biskopper sender åbent brev til den tyske bispekonference

De nordiske biskopper udtrykker i brevet deres bekymring for “retningen, metodikken og indholdet af den synodale vej, som følges af Kirken i Tyskland.”

Det begrunder de bl.a. med disse ord: “Sande reformer er altid gået ud fra den katolske lære baseret på guddommelig åbenbaring og autentisk Tradition for at forsvare den, udlægge den og oversætte den i troværdig praksis – ikke ved at give efter for tidsånden. Hvor flygtig tidsånden er, er noget vi må sande dagligt (…)

“Den verdensomspændende synodale proces har affødt store forventninger. Vi håber alle på en fornyelse af det katolske liv og af Kirkens mission. Der består imidlertid en fare for, at vi – gennem procestænkning og strukturelle forandringer – ender med at gøre Kirken til et projekt, et objekt for vore egne handlinger. Den synodale proces forudsætter billedet af Kirken som Guds folk på pilgrimsvandring. Det er indlysende, at et sådant folk må organiseres på en fornuftig måde. Men “Gudsfolket” er kun ét blandt mange billeder, som Traditionen bruger for at beskrive Kirkens væsen. Skal vore synodale bære frugt, må den beriges og retledes af disse andre dimensioner. Det synes os afgørende, at vi netop på dette tidspunkt sætter Kirkens sakramentale mysterium i centrum (…) Kirken lader sig ikke kun definere som et synligt samfund. Kirkens står for fællesskabets mysterium: fællesskabet mellem menneskeheden og Den treenige Gud; fællesskabet mellem de lokale kirker på verdensplan og Peters Efterfølger.

Det er vores erfaring, at katolikker, som udgør og viderefører livet i vore sogne og kommuniteter, er sig dette sakramentale mysterium intuitivt bevidst, men at de ikke nødvendigvis deltager i spørgeundersøgelser eller samtalegrupper. Lad os ikke glemme inden for rammerne af den synodale proces at lytte opmærksomt til deres vidnesbyrd.” (…)

“Vi håber og beder om, at troen, som er blevet os overdraget, det nådige og forvandlende liv i Kristus, fortsat må sikres gennem Kirken, også i mødet med et samfund i voldsom forandring.”

Du kan læse hele brevet på bispedømmets hjemmeside www.katolsk.dk