Spansk kardinal under anklage for ”hate speech” frikendt i retten
Kommentarer lukket til Spansk kardinal under anklage for ”hate speech” frikendt i retten 1668 25 juni, 2016 Nyheder juni 25, 2016 Indlæg af

Spansk kardinal under anklage for ”hate speech” frikendt i retten

Man skal i vore dage være yderst forsigtig med, hvad man siger i det offentlige rum – eksempelvis i Spanien, hvor aggressive LGBT-grupper arbejder benhårdt på at indføre meningscensur.

Det fik den spanske kardinal Antonio Cañizares af Valencia at føle i form af et sagsanlæg, da han i maj tillod sig at advare mod den såkaldte gender-ideologi, som hævder, at den enkeltes kønsidentitet udelukkende er en ”social konstruktion”, og at der derfor bør være frihed for alle til at vælge, om man vil være mand eller kvinde.

blasfemi

Bedre gik det ikke, da Cañizares reagerede på en kampagneplakat for ”pride parade” i Valencia den 28. juni fra den ekstremt venstreorienterede organisation Edevant. Plakaten, som også er blevet spredt via de sociale medier, viser to kvinder, der kysser hinanden. Begge kvinder er let genkendelige fremstillinger af Jomfru Maria: til venstre Vor Frue af Valencia, til højre Cataloniens skytshelgen, den sorte madonna af Monserrat. Teksten på plakaten lyder: ”Mod den hellige undertrykkelse. Elsk som du vil.”

Kardinal Cañizares betegnede umiddelbart billedet som ”dybt krænkende for Valencias katolikker og for alle mænd og kvinder af god vilje” og indbød sammen med sin hjælpebiskop Esteban Escudero til en messe med rosenkransbøn for at råde bod på krænkelsen af den hellige Jomfru. Indbydelsen gik ud til katolske universiteter, skoler, menigheder og ”alle borgere, som ønsker fredelig sameksistens og respekt for alles overbevisninger” med en opfordring til at protestere mod ”dette graverende udtryk for intolerance og manglende respekt for tusinder af Valencia-borgeres religiøse tro.” Messen, der blev celebreret i denne intention, fik fuld opbakning fra den spanske bispekonference, som betegnede Edevants kampagne som blasfemisk og som endnu et anslag mod religionsfriheden og retten til at forkynde evangeliet i et pluralistisk samfund.

Samme dag udsendte Edevan en pressemeddelelse, hvori det hed, at man udmærket var klar over, at billedet ville skabe opstandelse i det katolske hierarki, fordi ”den frihed, som det er udtryk for, afslører den formørkelse og det had, som de [biskopperne] viderebringer”.

I pressemeddelelsen henviser man til tidligere udtalelser fra kardinalen i en prædiken den 13. maj, hvor han advarede mod et ”homoseksuelt herredømme”. Det er ikke nogen hemmelighed, sagde han dengang, at familien i vor kultur er truet fra mange sider. ”Vi har en familiefjendtlig lovgivning, hvortil kommer både politiske og sociale tiltag samt aktioner iværksat af homoseksuelle og ideer såsom radikal feminisme herunder den mest subtile af alle: gender-ideologien.”

Alt i alt er det blevet til to politianmeldelser på foranledning af en koalition af LGBT-grupper samt af det spanske Netværk for hjælp til flygtninge. Den sidste sag drejer sig om påstået fremmedhad, efter at kardinal Cañizares i oktober 2015 udtrykte tvivl om, hvorvidt alle migranter fra Nordafrika og Mellemøsten havde ”rent mel i posen”, eller om nogle af dem kunne være ”trojanske heste”. Hans udtalelser faldt, efter at en talsmand fra ISIS havde sagt, at organisationen havde infiltreret de både med flygtninge, der afgik fra Afrika mod Europa.

Som allerede antydet i overskriften er kardinalen blevet frifundet for alle anklager for ”hate speech” og fremmedhad. Dommeren fandt ikke, at der var noget kriminelt ved kardinalens kritiske bemærkninger om gender-ideologien – som i øvrigt lægger sig tæt op ad, hvad pave Frans gentagne gange har sagt om det samme emne – og heller ikke, at der i den samme prædiken kunne spores nogen tilskyndelse til had eller voldelige handlinger. At anklagen om fremmedhad heller ikke havde noget på sig, understreges af, at ærkebispedømmet Valencia i løbet af 2015 hjalp omkring 40.000 flygtninge med mad, husly og andre fornødenheder.

Det skal tilføjes, at en række andre grupper i LGBT-miljøet har taget klart afstand fra Edevans kampagne, og at kardinal Cañizares har takket dem, ”som har givet udtryk for deres forskelligartethed og alligevel fordømt denne krænkelse, fordi de ikke kan stå inde for den.”

Med til historien hører også, at Valencia-regionen p.t. regeres af venstrefløjspartiet Podemos sammen med en koalition af andre partier på den yderste venstrefløj, herunder kommunistpartiet. For nylig besluttede det lokale styre, at studerende, der modtager et stipendium finansieret af det offentlige, ikke kan bruge det på et privatejet universitet, hvoraf de fleste er katolske. Samtidig vedtog man, at medicinstuderende på private universiteter ikke kan komme i praktik på offentlige hospitaler. For tiden overvejer lokalstyret at give mindreårige adgang til kønsskifteoperationer – uden deres forældres samtykke.