Polen reagerer skarpt på kritik fra Europarådet
Kommentarer lukket til Polen reagerer skarpt på kritik fra Europarådet 1631 25 juni, 2016 Nyheder juni 25, 2016 Indlæg af

Polen reagerer skarpt på kritik fra Europarådet

Europarådets lettisk-amerikanske menneskerettighedskommissær Nils Muižnieks udsendte i sidste uge en rapport om forholdene i Polen, som bl.a. indeholder en kritik af landets restriktive abortlovgivning og dets behandling af kvinder.

I et afsnit med overskriften ”seksuel og reproduktiv sundhed” belærer han Polen om, at landet bør afkriminalisere abort, afskaffe lægernes og det øvrige sundhedspersonales ret til at nægte at medvirke til aborter af samvittighedsgrunde og indføre obligatorisk seksualundervisning.

Det har affødt et skarpt svar fra den polske regering, som retter skytset mod kommissæren og beskylder ham dels for at overskride sine beføjelser, dels for at forholde sig tendentiøst og selektivt til kendsgerningerne og yderligere for at intervenere i Polens indre anliggender.

Om abort hedder det i svaret, at ”polsk lovgivning på dette område har sin rod i forfatningen og er betinget af en udbredt respekt for livet hos det polske folk”.

På baggrund af oplysninger fra International Planned Parenthood hævder Muižnieks også, at Polen til en vis grad forhindrer kvinder i at få adgang til prævention, fordi man ikke vil give tilskud til visse præventive midler. Hertil svarer den polske regering, at Planned Parenthood taler ud fra et rent profithensyn og i øvrigt ikke kan kaldes en upartisk kilde, al den stund organisationen er aktivt involveret i kampagner for prævention og abort og tjener penge på at levere sådanne ydelser.

Også i spørgsmålet om kvinders ligestilling i Polen, som fylder knap en tredjedel af rapporten, skyder regeringen med skarpt. Rapporten kritiserer Polen for at holde kvinderne borte fra arbejdsmarkedet. Regeringen svarer, at kommissæren blot viderebringer mangelfulde og udokumenterede informationer fra nogle få organisationer, som ikke kan siges at være repræsentative for hele landet, og helt undlader at forholde sig til de officielle data.

I den forbindelse peger regeringen på, at Polen hører til blandt de lande i Europa, der har den laveste forekomst af vold i hjemmet og sexchikane på arbejdspladserne. Endvidere henviser man til tal fra OECD, der viser, at forskellen mellem kvinder og mænds løn kun er på 10,6 pct. – mindre end i Tyskland, Holland, Sverige og Norge – at Polen har det næststørste antal kvindelige investorer, og at andelen af kvindelige parlamentsmedlemmer er 27,4 pct. – meget tæt på det europæiske gennemsnit på 28,58 pct.