Ny kategori: Spiritualitet
Kommentarer lukket til Ny kategori: Spiritualitet 1569 27 december, 2017 Spiritualitet december 27, 2017 Indlæg af

Ny kategori: Spiritualitet

Under denne fællesbetegnelse vil vi fremover bringe artikler, som belyser forskellige aspekter af det kristne trosliv. Ordet spiritualitet er i vore dage blevet et modeord inden for hele den brogede vifte af nyreligiøse bevægelser, men er i sin oprindelige kristne katolske forstand uløseligt knyttet til Kirkens lære om hvert eneste menneskes kald til at leve et helligt liv[1] og derfor også til læren om f.eks. bøn, Helligåndens virke i Kirken og sakramenterne. I denne sammenhæng kan vi også lade os belære og inspirere af helgenernes liv og deres anvisninger på, hvad vi kan og bør gøre i vores liv for at nærme os Gud.

Dominikanerpræsten Thomas McDermott skriver i forordet til sin seneste bog[2]: ”Katolsk spiritualitet er livgivende, fordi den er levet teologi baseret på sandhed.” Og han forsætter: ”Der er mange former for spiritualitet i Den katolske Kirke – fra karteusermunkens liv i ensom bøn til lægfolks engagement i socialt eller karitativt arbejde. Men hver eneste form for katolsk spiritualitet er forankret i de samme sandheder om Gud, om den menneskelige person og om menneskelivet, således som de endegyldigt er åbenbaret for os af Jesus Kristus og forkyndt for hver ny generation i hans legeme, Kirken. Derfor er et generelt kendskab til de trossandheder, som er relevante for vækst i Helligånden, et første vigtigt skridt. Men pas på! Viden om sandheden bør aldrig forstås som en kølig forstandsmæssig konstatering af kendsgerninger, men som en ”kærlighedsviden” om Den Elskede. Teologi – tænkning om Gud – bør praktiseres knælende, det vil sige med udgangspunkt i et kærligt forhold til Gud. Man kan nærme sig troens sandheder ved hjælp af viden, kærlighed (til sig selv, andre og Gud) og kontemplation…”

Med venlig hilsen

Redaktionen

[1] Se f.eks. Det 2. Vatikankoncils dogmatiske konstitution om Kirken, Lumen gentium 40: ”For alle er det derfor klart, at samtlige kristne uanset deres stand eller stilling kaldes til det kristne livs fylde og kærlighedens fuldkommenhed, en hellighed, der også i det jordiske samfund fremmer en mere menneskelig tilværelse.”

[2] Filled with All the Fullness of God. An introduction to Catholic Spirituality. Bloomsbury 2013.