New Yorks borgmester lider nederlag i sag om corona-restriktioner
Kommentarer lukket til New Yorks borgmester lider nederlag i sag om corona-restriktioner 870 28 november, 2020 Nyheder november 28, 2020 Indlæg af

New Yorks borgmester lider nederlag i sag om corona-restriktioner

I en 5-4 afgørelse i USA’s Højesteret er New Yorks borgmester Andrew Cuomos seneste corona-restriktioner blevet underkendt. Det forlyder, at det nyudnævnte medlem af Højesteret, Amy Coney, leverede den afgørende stemme.

Der er tale om restriktioner, der i særlig grad rammer områdets trossamfund. Eksempelvis var der i visse tilfælde udstedt forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer uanset rummets størrelse. Overtrædelse af denne regel blev straffet med bøder på 15.000 dollars.

Det førte til, at Brooklyns katolske bispedømme den 9. november indbragte sagen som en hastesag for Højesteret, samtidig med at to ortodokse jødiske synagoger gjorde det samme.

Brooklyns bispedømme anførte i deres klage, ”at kirker i bispedømmet i måneder har fungeret under sikre forhold, hvor man omhyggeligt har overholdt de eksisterende retningslinjer fra myndighederne og dermed bevisligt har beskyttet kirkegængerne mod smitte.”

Endvidere påberåbte man sig, at guvernørens nye restriktioner savner hjemmel i lovgivningen, og mindede i den forbindelse om, at  Cuomo selv havde indrømmet, at hans restriktioner især ville gå ud over trossamfundene. Almindelige virksomheder har derimod undgået strammere regler.

Og endelig hævder bispedømmet, at Cuomos regler strider imod The First Amendment, det vil sige den tilføjelse til forfatningen, som blandt andet omhandler religionsfriheden og herunder forbyder enhver form for lovgivning, der indskrænker troendes adgang til at dyrke deres religion.

Cuomo hævder ligesom Joe Biden at være katolik, uanset at han i januar 2019 satte sin underskrift under en lov, der legitimerer abort helt op til fødslen.