New York Times: Befolkningsbomben var en fuser
Kommentarer lukket til New York Times: Befolkningsbomben var en fuser 1870 10 juni, 2015 Nyheder juni 10, 2015 Indlæg af

New York Times: Befolkningsbomben var en fuser

De amerikanske main stream medier har i det sidste halve århundrede bakket massivt op om den internationale befolkningslobbys dagsorden, der i al enkelthed lyder således: Vi er nødt til at gribe ind, ellers vil vi om få år stå over for en global katastrofe, når jordens ressourcer ikke længere slår til over for befolkningstilvæksten.

Læs også: Befolkningspolitik

Det var derfor noget af en sensation, at New York Times, der om nogen har bidraget til at holde liv i denne myte, i slutningen af maj kastede håndklædet i ringen og vedgik, at rygterne om jordens snarlige undergang har vist sig at være stærkt overdrevne. Det skete i en såkaldt ”Retro Report”[1] – en serie artikler og videorapporter, der tager tidligere højt profilerede historier fra avisen op til revision. Rapporten har indledningsvis denne kommentar til befolkningslobbyens uden sammenligning mest kendte profet:

”Ingen var mere indflydelsesrig – eller, ville nogen sige, mere skrækindjagende – end Paul R. Ehrlich, en biolog fra Stanford Universitetet. Hans bog fra 1968 ”The Population Bomb” blev solgt i millioner af eksemplarer med en jeremiade om, at menneskeheden nærmede sig dommedag, fordi der ganske enkelt var for mange af os. Ehrlichs indledende ord virkede som et slag i mellemgulvet: »Kampen for at brødføde hele menneskeheden er allerede tabt.« Endvidere forudsagde han, at hundreder af millioner ville dø af sult i løbet af 1970’erne, heriblandt 65 millioner amerikanere, at især det overbefolkede Indien ville gå sin undergang i møde, og at risikoen var overhængende for, at England ikke ville eksistere i år 2000. Ehrlich var så sikker i sin sag, at han i 1970 advarede om, at det endelige globale sammenbrud ville finde sted inden for de næste 15 år.”

”Men,” fortsætter New York Times, ”som De muligvis har bemærket, er England her endnu. Det er Indien også. Hundreder af millioner døde ikke af sult i 1970’erne, og det er siden lykkedes menneskeheden at overleve, selv om klodens befolkning nu har passeret 7 mia., det dobbelte af, hvad den var, da ”The Population Bomb” blev en bestseller og dens forfatter en hyppig gæst hos Johnny Carson i ”The Tonight Show””.

 

Steven Moshers kommentar

Faktisk er der i disse afsløringer ikke stort andet, end hvad demografer og Pro Life-bevægelsen har forsøgt at oplyse offentligheden om i årtier. Det bemærkelsesværdige er således ikke først og fremmest, hvad retro-rapporten siger, men snarere, at befolkningslobbyens myter nu for første gang bliver skånselsløst hængt ud i et af USA’s mest indflydelsesrige medier for, hvad de er: dårlig videnskab i en dårlig sags tjeneste.

Blandt dem, som i årevis har talt imod befolkningskontrol, er den amerikanske antropolog og befolkningsekspert Steven Mosher, leder af Population Research Institute. I en kommentar[2] til rapporten gør han opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt at påpege, at Ehrlichs og andre ligesindedes teorier har vist sig ikke at holde stik. Man bør også forholde sig til de faktiske konsekvenser af, at skiftende amerikanske præsidenter fra 1960’erne kritikløst tog dem til sig og støttede befolkningsprogrammer i den 3. verden med forfærdende menneskelige omkostninger for de lokale befolkninger. Og ikke nok med det. Det fortsætter den dag i dag.

Som eksempel nævner Mosher Indien, hvor kvinder ikke får færre børn, fordi de bliver ”mere uafhængige,” men fordi de bliver presset til at lade sig sterilisere af lyssky befolkningsprogrammer med deres intense propaganda og sterilisationslejre.”

Læs mere herom i http://rfm.dk/wp-content/uploads/2015/02/RFMnyt-nr-1-2015-web.pdf

 Andre eksempler er Kina og Myanmar, hvor tvangsaborter og ditto sterilisationer hører til dagens orden. Befolkningskontrol er således langt fra at være et overstået kapitel. ”I dag,” konstaterer Mosher, ”kalder man blot bestræbelserne på at nulstille kvinders reproduktive system for ”reproduktive sundhedsprogrammer”. Helt orwellsk, ikke sandt?”

[1] http://www.nytimes.com/2015/06/01/us/the-unrealized-horrors-of-population-explosion.html?_r=0

[2] http://pop.org/content/new-york-times-throws-towel-%E2%80%9Coverpopulation%E2%80%9D