Kardinal Sarah på ungdomssynoden: Unge mennesker vil høre sandheden – ikke udvandet lære
Kommentarer lukket til Kardinal Sarah på ungdomssynoden: Unge mennesker vil høre sandheden – ikke udvandet lære 1265 23 oktober, 2018 Nyheder oktober 23, 2018 Indlæg af

Kardinal Sarah på ungdomssynoden: Unge mennesker vil høre sandheden – ikke udvandet lære

I et indlæg i uge 42 på synoden (som endnu ikke har afsluttet sit arbejde) har præfekten for Kongregationen for gudstjenester og sakramenter, kardinal Robert Sarah, fremsat en kritisk kommentar til det diskussionsoplæg, som danner grundlaget for drøftelserne.

I den forbindelse kommenterer han to af de foreløbige synodetekster, hvor man som udgangspunkt hævder, at unge mennesker på den ene side beder Kirken om at klargøre sin stilling til personlig frihed (og ikke kun vedrørende seksuelle forhold), til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og til ligestilling mellem kønnene, også inden for Kirken – og på den anden side efterlyser en åben og fordomsfri debat om moralske spørgsmål, men samtidig forventer en radikal forandring – i realiteten, at Kirken i bund og grund ændrer sin lære på disse områder.

Men, siger kardinal Sarah, ”Kirkens lære på disse områder er særdeles klar. Man behøver blot konsultere Den Katolske Kirkes Katekismus (KKK) (§ 1776-1802 om samvittigheden). Specifikt om det meget omdiskuterede spørgsmål om homoseksualitet er Kirkens lære helt utvetydig, siger Sarah og henviser til  KKK §2357-2359 og to dokumenter fra Troslærekongregationen: Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, 1986 og Some Considerations  Concerning the Response to Legislative Proposals on the Non-Discrimination of Homosexual Persons, 1992.

Og han fortsætter: ”At de mennesker, som disse dokumenter er møntet på, ikke er enige med det, der står i dem, er en anden sag, men Kirken kan ikke blive beskyldt for ikke at udtrykke sig klart. Højst kan man tale om, at visse præster udtrykker sig uklart i deres fremstilling af læren. I så tilfælde bør den, som udøver det almindelige læreembede, foretage en grundig samvittighedsransagelse foran Gud.”

Det, der skal til, siger Sarah, er derfor, at man modigt og ærligt fremstiller det kristne ideal i overensstemmelse med Kirkens morallære – i stedet for at udvande det ved at skjule sandheden i håb om at virke tiltrækkende på unge mennesker. Det siger de unge mennesker selv i slutdokumentet til det forberedende synodale møde: ”De unge har mange spørgsmål om troen, men ønsker svar, som ikke er udvandede eller benytter sig af præfabrikerede formuleringer.”

Sarah opfordrede til slut de tilstedeværende til at tænke mere på det sted i Det nye Testamente, hvor Jesus ikke slækker på sine krav til den rige unge mand, som spørger, hvad han skal gøre for ”at arve evigt liv”  (Mark 10,17-22). I den forbindelse konstaterer han, at det er kendetegnende for ungdommen at stræbe efter høje idealer i alle livets forhold. Og han konkluderer: ”Ved at undervurdere unge menneskers idealisme gør man dem langt fra en tjeneste, eftersom det lukker dørene for en sand vækst, modenhed og hellighed. Det er ved at respektere og fremme unge menneskers idealisme, at de kan blive den mest værdifulde ressource for et samfund, som ønsker at vokse og udvikle sig i positiv retning.”

Det skal tilføjes, at kardinal Sarah den 3. oktober blev valgt til den kommission, som er ansvarlig for at kommunikere nyheder om synodens arbejde ud til offentligheden. Han afslog imidlertid at påtage sig hvervet “af personlige årsager”. Det kan eventuelt forstås sådan, at han ikke har ønsket at blive anbragt i en position, hvor han skulle stå inde for synodens beslutninger.