Kardinal Müller: Katolikker har ingen grund til at fejre reformationsjubilæet
Kommentarer lukket til Kardinal Müller: Katolikker har ingen grund til at fejre reformationsjubilæet 1818 03 april, 2016 Nyheder april 3, 2016 Indlæg af

Kardinal Müller: Katolikker har ingen grund til at fejre reformationsjubilæet

Præfekten for Troslærekongregationen, kardinal Gerhard Müller, har i en ny interview-bog, som foreløbig er udkommet på spansk, Informe sobre la esperanza (Rapport om håbet), advaret mod en ”protestantisering” af den katolske Kirke.

Her siger han bl.a.: ”Vi katolikker har ingen som helst grund til at fejre den 31. oktober 1517, datoen for Reformationens begyndelse, som førte til splittelsen af kristendommen i den vestlige verden.”

Lidt senere uddyber han dette synspunkt således: ”For så vidt som vi er overbevist om, at den guddommelige Åbenbaring er forblevet intakt og er bevaret i Skriften og Traditionen, i troslæren, i sakramenterne og i Kirkens hierarkiske struktur, som bygger på ordinationens sakramente, kan vi ikke acceptere, at der gives tilstrækkelige grunde til at skille sig fra Kirken.”

Paven har ikke desto mindre meddelt, at han vil være til stede i Lund den 31. oktober næste år i forbindelse med fejringen af jubilæet, hvor Luther offentliggjorde sine 95 teser. Som forklaring på denne tilsyneladende modsætning mellem paven og kardinal Müller citerer det franske dagblad La Croix en diplomatisk kilde i Vatikanet for den vurdering, at kardinal Müllers kommentarer i bogen ”tillader paven at holde en vis distance.”

I bogen præciserer kardinal Müller, at det, han siger, ikke skal ses som en afvisning af den økumeniske dialog med de forskellige protestantiske trossamfund. Blot ønsker han, at den skal foregå ”på et realistisk grundlag” og henviser i den forbindelse til den fremtrædende tyske teolog Karl-Heinz Menke, som har sagt, at ”relativiseringen af sandheden og den ukritiske accept af de moderne ideologier er den væsentligste hindring for en fælles erkendelse af sandheden.”

I december i fjor kom kardinal Müller i et interview med Die Zeit ligeledes ind på de vanskeligheder, der sætter en begrænsning for den økumeniske dialog mellem katolikker og protestanter:

”Vi må passe på ikke at forcere en udvikling i retning af enhed på bekostning af en erkendelse af sandheden. En enhed uden sandhed, hvor kristendommen ville blive reduceret til kun at være en religion i rent civilretslig forstand, har ingen fremtid for sig (…) Før som nu og til enhver tid må den fælles målsætning være at lade Jesus Kristus være det samlende midtpunkt for al kristen tænkning og handling på vejen mod større enhed.”