Britisk dommer fyret for at have udtrykt forbehold over for homoseksuel adoption
Kommentarer lukket til Britisk dommer fyret for at have udtrykt forbehold over for homoseksuel adoption 1794 26 marts, 2016 Nyheder marts 26, 2016 Indlæg af

Britisk dommer fyret for at have udtrykt forbehold over for homoseksuel adoption

Den britiske dommer Richard Page blev i 2015 suspenderet fra sit embede, efter at han over for sine meddommere i en adoptionssag havde givet udtryk for, at barnet ville være bedre tjent med at blive adopteret af en far og en mor i stedet for af et homoseksuelt par. Det var hans kolleger ikke enige med ham i, og en af dem gik endda så vidt som til at indberette ham til sine overordnede.

Page, som tilhører den evangelikale kirke i England, blev kort efter suspenderet og beordret til at deltage i et såkaldt genuddannelsesforløb med henblik på at få revideret sine anskuelser om seksualitet. Men Page var ikke til sinds at rette ind uden videre. Kort efter udtalte han sig kritisk om myndighedernes afgørelse til BBC, hvor han bl.a. sagde: ”Jeg må som dommer forholde mig til de foreliggende kendsgerninger, og jeg mener ganske enkelt ikke, at der er tilstrækkelig evidens for, at det kan være gavnligt for et barn at blive anbragt hos et par af samme køn fremfor hos en mor og en far, således som det er meningen fra Guds og naturens side.”

Denne udtalelse førte til en øjeblikkelig fyring under henvisning til, at det ikke er tilladt dommere at udtale sig til medierne uden deres foresattes tilladelse. Page derimod hævder, at denne bestemmelse ikke kan bruges mod ham, fordi han på dette tidspunkt var suspenderet. Endvidere har han meddelt, at han vil appellere sagen og i den forbindelse gøre gældende, at han under sagsbehandlingen var under ed og derfor forpligtet til først og fremmest at tilgodese barnets tarv, hvad han derfor også måtte være i stand til at give udtryk for.

Page bakkes op af Christian Concern og af dennes søsterorganisation Christian Legal Center, som forsvarer kristnes rettigheder og ytringsfrihed i et stadigt mere sekulariseret England. Andrea Williams, talsmand for den sidstnævnte organisation, udtalte således: ”Denne sag løfter sløret for den nye politiske ortodoksis sande ansigt. Den forsøger at censurere modstridende synspunkter, og såfremt det ikke lykkes, knuser og straffer den dem, som har sådanne synspunkter. At fjerne en mand som Richard Page fra dommersædet er udtryk for et moderne vanvid.”

Chris Joyce fra Christian Concern sagde, at man herfra ubetinget støtter Page både moralsk og sagligt. Han tilføjede, at der endnu ikke i Storbritannien foreligger tilstrækkelig evidens for, hvordan børn, der adopteres af homoseksuelle, trives, fordi den slags adoptioner først er blevet lovlige for nylig. Til gengæld henviser han til en af de største amerikanske undersøgelser[1], der har vist, at 33 pct. af børn med homoseksuelle forældre klarer sig ringere i uddannelsessystemet end dem, der vokser op hos heteroseksuelle forældre. Der findes imidlertid 40 andre amerikanske undersøgelser, som viser, at der ikke skulle være nævneværdige forskelle. Men Douglas Allen, som har stået for den førnævnte undersøgelse, hævder, at samtlige af disse 40 undersøgelser er behæftet med metodiske fejl, især i forbindelse med udvælgelsen af forældrene.     

[1] Douglas Allen: High School Graduation rates among children of same-sex households. 1913 i Review of Economics of the Household.