Kardinal Francis George in memoriam
Kommentarer lukket til Kardinal Francis George in memoriam 1660 20 april, 2015 Nyheder april 20, 2015 Indlæg af

Kardinal Francis George in memoriam

Den 19. april døde den amerikanske kardinal Francis George, 78 år gammel, efter flere års kamp mod den kræftsygdom, der tvang ham til at trække sig tilbage fra sit embede som Chicagos ærkebiskop i 2014.

Han var til det sidste et fyrtårn i den katolske Kirke i USA, hvor han på grund af sit ubestridte intellektuelle og teologiske format fik tilnavnet ”Amerikas Ratzinger”.

Både under pave Johannes Paul 2. og pave Benedikt 16. stod han i sit hjemland i spidsen for det projekt, som pave Benedikt – i et interview med den italienske journalist Vittorio Messori, mens han endnu var kardinal og præfekt for Troslærekongregationen – betegnede som en »restauration« af Kirken efter Andet Vatikankoncil – nærmere betegnet en oprydning og en søgen efter en ny ligevægt efter de overdrivelser, der udsprang af de følgende års ofte ukritiske interesse for ”verden.”

Kardinal George bakkede da også helhjertet og utvetydigt op om begge pavers læremæssige udtalelser om abort og prævention, hvilket ikke mindst fik betydning i hans treårige periode (2007-2010) som formand for den amerikanske bispekonference. I 1990’erne var han den ledende kraft i bestræbelserne på at få luget ud i de værste vildskud efter liturgireformen, og da afsløringerne af pædofile præsters seksuelle misbrug begyndte at rulle, gjorde han sig på et historisk møde i Dallas i 2002 til talsmand for en nultolerance-politik, der gik ud på øjeblikkeligt at suspendere mistænkte præster alene på grundlag af en rimeligt underbygget mistanke. Det krævede en ændring i den kanoniske lov, og George rejste i spidsen for en amerikansk delegation til Rom, hvor han kom til at spille en afgørende rolle i forhandlingerne om dette spørgsmål. Resultatet blev en prøveordning, som senere blev gjort permanent under pave Benedikt.

George var også arkitekten bag de amerikanske biskoppers modstand mod Obama-administrationens slet skjulte bestræbelser på at gøre prævention og abort til en integreret del af sundhedsreformen. Forholdet mellem den moderne verden og Kirken var i det hele taget et emne, der optog ham livet igennem, og som han behandlede i flere bøger. Det ses blandt andet af titlen på den sidste bog fra hans hånd: God in Action: How Faith in God Can Address the Challenges of the World.

Læs også:

Et afskedsinterview med kardinal Francis George

Kardinal Francis George: En fortælling om to kirker

Amerikansk kardinal langer ud efter Obamacare på sin blog