Fremtrædende polsk læge fyret for at afvise abort
Kommentarer lukket til Fremtrædende polsk læge fyret for at afvise abort 2036 08 august, 2014 Nyheder august 8, 2014 Indlæg af

Fremtrædende polsk læge fyret for at afvise abort

 

Lederen af afdelingen for gynækologi og obstetrik på et større hospital i Warszawa, professor dr. med. Bogdan Chazan er blevet fyret, fordi han nægtede at henvise en kvinde til abort. Warszawas borgmester, som foretog fyringen, udstedte samtidig en bøde til hospitalet på 70.000 zloty (ca. 120.000 kr.)

Professor Chazan har været chef for afdelingen siden 2004 og har i løbet af sin karriere udført opgaver for WHO, Europarådet, FN og det polske sundhedsministerium. Han er en af 3.000 polske læger, der har skrevet under på en erklæring om ikke at ville medvirke til abort eller ordinere kunstig prævention.

I den aktuelle sag henvendte kvinden sig til hospitalet for at få en abort, fordi hendes ufødte barn havde fået konstateret en alvorlig hjerneskade. Professor Chazan nægtede at udføre aborten og afviste samtidig at henvise kvinden til en anden læge, der var villig til at udføre indgrebet – med den begrundelse, at han også betragter en sådan handling som en medvirken til at tage livet af et ufødt barn. Uanset at kvinden efterfølgende faktisk fik de ønskede oplysninger af en anden læge på hospitalet, var det dette afslag, der udløste fyringen.

Kvinden fødte imidlertid barnet, som døde kort tid efter fødslen. Hun kræver nu erstatning med påstand om, at hun lider af en depression efter at have gennemført fødslen.

Den polske abortlov åbner mulighed for abort, f.eks. hvis barnet som i dette tilfælde formodes at blive født med et alvorligt handicap. Heroverfor står lægers ret til at nægte at medvirke til abort – både direkte og indirekte – en ret, som er sikret i den polske forfatning.

Fyringen af professor Chazan har udløst en voldsom debat i de polske medier herunder kommentarer fra ledende politikere så som premierminister Donald Tusk, som udtalte, at en læge – uanset hvad hans samvittighed tilsiger ham – bør følge lovgivningen til punkt og prikke. Hermed undlod han imidlertid at tage stilling til, om forfatningen eller abortloven i det aktuelle tilfælde bør have størst vægt.  Den socialistiske partileder Leszek Millers udmelding var ulige mindre forblommet, da han betegnede professor Chazans  vægring ved at medvirke til abort som ”psykopatisk”.

Professor Chazans advokat har påpeget det betænkelige i, at fyringen er sket uden varsel – inden man har set resultatet af den undersøgelse, som nu er iværksat med henblik på fuldt ud at belyse det faktiske hændelsesforløb – og har endvidere fastslået, at professor Chazan på intet tidspunkt har afvist at yde kvinden eller hendes barn lægelig assistance.

Professor Chazan udtalte umiddelbart efter fyringen, at dette afbræk i hans karriere er en pris, han er villig til at betale for et barns liv. Senere har han over for en polsk avis beskrevet fyringen som et angreb på lægers frihed til at følge deres samvittighed og mere specifikt som et forsøg på at fjerne personer, som respekterer naturretten og derfor ikke accepterer drab på mennesker, fra ledende stillinger i sundhedssektoren.

Ærkebiskop Henryk Hoser af Warszawa, som selv er læge, har i en udtalelse betegnet fyringen som uetisk, uretfærdig, ude af proportioner og juridisk tvivlsom. ”Et barn i den prænatale fase,” skriver han, ”ophører ikke med at være et menneske og en patient, uanset hvilken helbredstilstand det befinder sig i. Ingen bør gøre sig til herre over en andens liv, og ingen hensyn til nogen part kan ophæve det faktum, at vi har at gøre med et menneskeliv.” Han har fået opbakning fra kardinal Kazimierz Nycz, som betegner retten til at følge sin samvittighed som en fundamental menneskeret og tilføjer, at beslutningen om at fyre professor Chazan skaber en farlig præcedens, der krænker ikke blot katolikkers , men alle menneskers rettigheder.