Frans-effekten lader vente på sig i Latinamerika
Kommentarer lukket til Frans-effekten lader vente på sig i Latinamerika 1959 14 november, 2014 Nyheder november 14, 2014 Indlæg af

Frans-effekten lader vente på sig i Latinamerika

Det er en kendt sag, at Den katolske Kirke i Latinamerika (Mellem- og Sydamerika) har tabt terræn til protestantiske kirker i de senere år, især til pinsebevægelsen. Det er også en kendsgerning, at pave Frans nyder stor popularitet i de latinamerikanske lande, hvor omkring 75 pct. ifølge meningsmålingerne har et positivt indtryk af ham. Hans hjemland Argentina topper forståeligt nok listen med hele 98 pct., der ser ham som et forbillede eller i det mindste som et sympatisk overhoved for Den katolske Kirke. Men har pave Frans’ uomtvistelige popularitet formået af bremse afvandringen fra Den katolske Kirke?

Det er der foreløbig ikke meget, der tyder på. Ifølge en undersøgelse – Religion in Latin America – foretaget af Pew Research Center i perioden oktober 2013 til februar 2014 er Den katolske Kirke det eneste kristne trossamfund i Latinamerika, der har haft tilbagegang i løbet af de seneste år. Selv om 84 pct. oplyser, at de er blevet opdraget i den katolske tro, er det kun 69 pct., der for nærværende opfatter sig selv som katolikker. For protestanternes vedkommende er det 10 pct., som er opdraget protestantisk, men hele 20 pct., der nu kalder sig protestanter. Endelig oplyser 4 pct., at de ikke har fået nogen religiøs opdragelse, mens 8 pct. siger, at de ikke har tilknytning til noget trossamfund.

Som begrundelse for at forlade Den katolske Kirke anfører mange ønsket om et mere personligt gudsforhold og en anderledes gudstjenesteform. 60 pct. af de adspurgte anfører endvidere, at de ønskede at skifte til et trossamfund, som lægger større vægt på moralen. Det sidste skal forstås i lyset af, at protestanter i Latinamerika ifølge undersøgelsen gennemgående er mere konservative end katolikkerne i moralspørgsmål. F.eks. går 30 pct. af katolikkerne ind for at legalisere ægteskaber mellem personer af samme køn, mens det samme kun gælder 17 pct. af protestanterne. Det skal tilføjes, at protestanterne i Latinamerika hovedsageligt består af pinsekirkefolk og forskellige karismatiske grupper, som kun i stærkt begrænset omfang kan sammenlignes med f.eks. medlemmer af den danske folkekirke.

Alt i alt tegner undersøgelsen et billede af en katolsk Kirke i de latinamerikanske lande, som står over for store udfordringer.

Undersøgelsen kan læses på:

http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/#