Er eutanasi (aktiv dødshjælp) en værdig død?
Kommentarer lukket til Er eutanasi (aktiv dødshjælp) en værdig død? 1182 18 august, 2020 Nyheder august 18, 2020 Indlæg af

Er eutanasi (aktiv dødshjælp) en værdig død?

En undersøgelse foretaget i den flanderske delstat i Belgien har vist, at 93,6% af lægerne finder det acceptabelt at aflive børn, der fødes med en alvorlig (men ikke livstruende) sygdom.

Hvad der helt præcist forstås ved ”alvorlig” sygdom er ikke nærmere uddybet i undersøgelsen.

117 læger i dette område fik tilsendt et spørgeskema, som de kunne besvare anonymt. 92 svarede.

Undersøgelsen viste helt præcist, at 89,1% af personalet (93,6% af lægerne) på neonatale afdelinger går ind for eutanasi af de nævnte årsager.

Hertil kommer, at en næsten lige så stor procentdel af personalet som helhed (87,9%) svarer ja på spørgsmålet, om de går ind for en lovændring, der vil  muliggøre eutanasi på nyfødte.

Lederen af Euthanasia Prevention Coalition, Alex Schadenberg, har  denne kommentar til undersøgelsen:

”I vore dage bilder vi os ind, at vi er blevet mere oplyste og mere omsorgsfulde over for handicappede. Denne undersøgelse viser, at eugeniske [racehygiejniske] holdninger til nyfødte med et handicap endnu er til stede, i vore dag blot camoufleret som medlidenhed.”

Catalina Devandas, som er FN’s Menneskerettighedsråds rapportør vedrørende handicappedes rettigheder, har ligeledes givet udtryk for sin bekymring over udviklingen. Hun siger blandt andet:

”Hvis assisteret aflivning bliver gjort tilgængelig for personer, der er syge eller svækkede, men ikke håbløst syge, vil det kunne skabe en forestilling om, at det er bedre at være død end at leve med et handicap.

Mennesker har ret til både et værdigt liv og en værdig død. Vi kan ikke acceptere, at mennesker vælger at afslutte deres liv, fordi de føler sig socialt udstødte, ensomme eller savner personlig omsorg og handicap-relaterede ydelser.”

Og hun tilføjer, at mange i dag føler sig utrygge på grund af den hastige udvikling inden for  bioteknologien og advarer mod tendensen til at ville udrydde såkaldt uønskede menneskelige egenskaber.

Situationen i Canada

At manglen på omsorg er en del af forklaringen på, at patienter vælger eutanasi, har man senest fået bekræftet af Canadas årlige opgørelse over antallet af eutanasidræbte, hvor man i 2019 har oplevet en stigning på 26%.

13,7% af de 5.631 canadiere, der valgte at dø ved eutanasi, begrundede deres ønske med, at de følte sig isolerede og ensomme.

Andre angav som begrundelse:

  • at de ikke længere var i stand til at deltage i interessante eller morsomme aktiviteter (82,1%);
  • at den smertebehandling, de fik, var utilstrækkelig (53,9%);
  • at de følte, at de ikke længere havde et værdigt liv (53,3%);
  • at de led under bevidstheden om at ligge andre til byrde (34%).

Læg mærke til, at der typisk er tale om depressive følelser, som tyder på, at de pågældende ikke har fået den professionelt forsvarlige pleje og kærlige omsorg, de har krav på – følelser, som næppe var opstået, hvis de ikke havde lidt under bevidstheden om at være overflødige eller direkte uønskede.