Amerikansk kardinal langer ud efter “Obamacare” på sin blog
Kommentarer lukket til Amerikansk kardinal langer ud efter “Obamacare” på sin blog 2187 16 september, 2014 Nyheder september 16, 2014 Indlæg af

Amerikansk kardinal langer ud efter “Obamacare” på sin blog

Allerede nu tvinges virksomhedsejere i visse stater til at bøje sig for den officielle religions krav for at undgå bøder, ligesom kristne og jøder straffes med bøder på grund af deres religion i lande med sharia-lovgivning – foto wikimedia.

Den nu to år gamle konflikt mellem den katolske Kirke i USA og regeringen om det såkaldte HHS-mandate er stadig et uløst problem, og det vil næppe ændre sig i den resterende tid af præsident Obamas embedsperiode.  At forholdet mellem Kirken og den nuværende administration mildt sagt er køligt, kan man få bekræftet på ærkebiskoppen af Chicago kardinal Francis George’s blog http://www.catholicnewworld.com/cnwonline/2014/0907/cardinal.aspx  hvor han opregner både mulige og allerede synlige konsekvenser af præsidentens kontroversielle sundhedsreform.

Det kontroversielle består for nogle amerikanere i, at man overhovedet kan drømme om at gøre sygesikring til et offentligt anliggende. Det er imidlertid ikke Kirkens standpunkt. Den har på intet tidspunkt modsat sig en sådan ordning, især fordi den vil kunne komme den fattige del af befolkningen til gode. Til gengæld har de amerikanske biskopper fastholdt, at sterilisationer, prævention og abort ikke hører hjemme i en sygesikringsordning. Graviditet er ikke og bør ikke betragtes som en sygdom.

I praksis kommer implementeringen af Obamacare, som ordningen populært kaldes, til at betyde, at katolske institutioner og virksomheder ejet og drevet af katolikker bliver tvunget til via den obligatoriske sundhedsforsikring for medarbejderne at deltage i betalingen for de ovennævnte ”sundhedsydelser”– i strid med deres religiøse overbevisning – eller dreje nøglen om. Det er baggrunden for, at der p.t. verserer en sværm af sagsanlæg ved de amerikanske domstole mod det dekret (HHS-mandatet) som pålægger alle at tilslutte sig ordningen – eller se frem til bøder i millionklassen. Også andre trossamfund har protesteret, men det er klart, at den katolske Kirke med sin konsekvente afvisning af kunstig prævention og sit lige så konsekvente forsvar for menneskelivet i alle dets faser befinder sig i en særligt udsat position.

Et angreb på religionsfriheden

På sin blog har kardinal Francis George formuleret sin kritik som en fortælling med titlen ”A Tale of Two Churches” – en titel, som umiddelbart giver associationer til Charles Dickens’ berømte roman ”A Tale of Two Cities” om henholdsvis London og Paris på tiden for den franske revolution.

Den revolution, kardinalen beskriver, er af en noget anden art – den er det sekulære USA’s angreb på religionsfriheden – som består i, at der ved siden af Kirken, som vi kender den, er opstået en ”officiel” kirke, som overalt sætter sin dagsorden igennem. Hermed, siger kardinalen, er der sket et brud med den hidtidige opfattelse af forholdet mellem stat og religion. Ganske vist har katolikker i USA fra begyndelsen været mistænkeliggjort og lejlighedsvis forfulgt af de toneangivende kredse i landet, men fortsætter han, »staten holdt grundlæggende sit løfte: at beskytte alle religioner og undlade at blive en rival til dem, ikke blive en pseudo-kirke. Indtil for få år siden«.

Den ændring, der er sket, er især synlig på det moralske område: »I de seneste år har samfundet – i både social og lovgivningsmæssig forstand – givet sit samtykke til alle mulige former for seksuelle relationer, som før blev betragtet som ”syndige” … Det, der begyndte som en opfordring til at leve og lade leve, er blevet til et krav om accept. Den herskende klasse, de mennesker, som er opinionsdannende inden for politik, uddannelse, kommunikation og underholdningsindustri bruger den gældende lovgivning til at pådutte os alle deres egen form for moral. Vi får at vide, at der end ikke i selve ægteskabet er forskel på mænd og kvinder, selv om naturen og vore egne kroppe klart viser, at mænd og kvinder ikke efter forgodtbefindende kan udfylde hinandens roller, når det drejer sig om at være en familie. Ikke desto mindre bliver vi advaret om, at de, som ikke indordner sig under den officielle religion, risikerer at sætte deres borgerskab over styr«.

At kardinal George’s kritik i bred forstand er rettet mod Obama-administrationens politiske linje, lades man ikke i tvivl efter disse ord om katolikkernes fremtidsudsigter i et sekulært USA:

»Eftersom alle samfundsinstitutioner, uanset hvem der ejer og driver dem, vil optræde som regeringens forlængede arm og indrette deres aktiviteter efter kravene fra den officielle religion, vil det blive vanskeligere for troende katolikker at blive læger eller jurister. Allerede nu tvinges virksomhedsejere i visse stater til at bøje sig for den officielle religions krav for at undgå bøder, ligesom kristne og jøder straffes med bøder på grund af deres religion i lande med sharia-lovgivning«.

Kardinalens indlæg slutter ikke desto mindre med disse noget mere fortrøstningsfulde bemærkninger:

»Hvordan slutter fortællingen? Det ved vi ikke. Den aktuelle situation er selvfølgelig langt mere kompleks end denne fortællings intrige, og der er mange medvirkende, selv i den herskende klasse, som ikke ønsker, at det land, de elsker, skal forvandle sig til en pseudo-kirke. Det ville være forkert at opgive håbet, når der er så mange gode og troende mennesker. Katolikkerne ved – med troens sikkerhed – at når Kristus kommer igen i herlighed for at dømme de levende og de døde, vil Kirken i en eller anden genkendelig skikkelse, som både er katolsk og apostolsk, være der for at tage imod ham. Der findes ingen tilsvarende garanti for noget land, nogen kultur eller noget samfund i denne eller nogen anden tidsalder«.

 

Kardinal Francis George var i en årrække bosiddende i Rom, hvor han arbejdede som medlem af flere kongregationer. I 1998 blev han af pave Johannes Paul 2 ophøjet til kardinal. Fra 2007-2010 var han formand for den amerikanske bispekonference og blev ved de seneste to pavevalg nævnt som en mulig kandidat.

Læs kardinal Francis Georges artikel i oversættelse her:   Kardinal Francis George: En fortælling om to kirker