Værre end den belgiske og hollandske lov
Kommentarer lukket til Værre end den belgiske og hollandske lov 1458 21 juni, 2016 Nyheder juni 21, 2016 Indlæg af

Værre end den belgiske og hollandske lov

Canadas parlament vedtager omstridt lov om aktiv dødshjælp.

Med stemmerne 44 mod 28 gav det canadiske senat den 17. juni sit samtykke til den liberale regerings lovforslag (C-14) om indførelse af aktiv dødshjælp (eutanasi og assisteret selvmord).

C-14, som forinden var blevet vedtaget i Underhuset med stemmerne 190-108, blev umiddelbart efter af direktøren for den internationale Euthanasia Prevention Coalition, Alex Schadenberg, betegnet som værre end både den belgiske og hollandske eutanasilov, fordi den ikke opstiller klare kriterier for selve beslutningsprocessen omkring indgrebet.

F.eks. er der ikke noget krav om, at der skal foreligge en psykiatrisk vurdering af patienter, der lider af depressioner eller andre psykiske lidelser. Dermed fratager man psykisk syge den sidste rest af beskyttelse. Loven indeholder til gengæld en række præciseringer af, at ingen – hverken læger eller sygeplejersker eller f.eks. pårørende – vil kunne retsforfølges for aktivt at hjælpe en person til at dø, såfremt vedkommende selv har ytret ønske om det. Det gælder således også de pårørende, som er direkte arvinger, og som derfor kunne have en interesse i at fremskynde personens død. Et ændringsforslag herom blev stemt ned af Underhuset.

Ingen anden lovgivning i verden, konstaterer Schadenberg, tilbyder på forhånd straffrihed til enhver, som på den ene eller den anden måde medvirker til et andet menneskes død.

Det eneste forbehold, som slap gennem nåleøjet, var et krav om, at ”en naturlig død skal være nært forestående.” Men, indvender Schadenberg, det eneste, lægen eller sygeplejersken behøver at sige, er: Det er min vurdering, at patienten ikke har langt igen. Så er det kriterium opfyldt.

Schadenberg citerer i den forbindelse den belgiske professor i etik ved universitetet i Gent, Freddy Mortier, som i et interview med Associated Press har udtrykt bekymring over de mange tilfælde af aktiv dødshjælp i Belgien, som foretages uden patientens udtrykkelige samtykke – f.eks. i forbindelse med, at vedkommende bliver bevidstløs eller på anden måde mister evnen til at træffe rationelle beslutninger. En spørgeskemaundersøgelse fra 2013 foretaget blandt praktiserende læger i Flandern har vist, at aktiv dødshjælp uden patientens samtykke forekommer i denne provins i omkring 1.000 tilfælde hvert år.

Vi er nødt til at se i øjnene, at eutanasi eller assisteret selvmord vil blive misbrugt, siger Schadenberg afsluttende.