Til kamp for familien
Kommentarer lukket til Til kamp for familien 1768 09 oktober, 2014 Nyheder oktober 9, 2014 Indlæg af

Til kamp for familien

Logo_La_Manif_pour_tous.jpegDen franske protestbevægelse ”La manif pour tous” (demonstration for alle), som ved flere lejligheder har arrangeret storstilede demonstrationer til forsvar for den traditionelle forståelse af ægteskab og familie, samlede søndag den 5. oktober flere hundredetusinde demonstranter i Paris’ gader.

Den aktuelle anledning var en forventning om, at den franske regerings nu forsøger at legalisere surrogatmoderskab (rugemødre) så at sige ad bagvejen. Det franske parlament vedtog i maj 2013 en lov, der anerkender homo-ægteskaber, men ved samme lejlighed tilkendegav præsident Hollande, at han ikke havde planer om legalisere hverken kunstig befrugtning af lesbiske eller surrogatmoderskab. Ikke desto mindre udsendte justitsminister Christiane Taubira sidste år et cirkulære, hvor hun pålagde de relevante myndigheder ikke at stille sig i vejen for, at børn ”bestilt” af franske par, men født af udenlandske surrogatmødre blev registreret som franske statsborgere – på trods af at surrogatmoderskab fortsat er ulovligt.

Hertil kommer, at den franske forfatningsdomstol for et par måneder siden har måttet bøjet sig for pres fra den europæiske menneskerettighedsdomstol og i strid med tidligere udtalelser har konkluderet, at lesbiske par, hvor den ene part lader sig kunstigt inseminere i udlandet, ikke bør retsforfølges, samt at hendes partner uden videre bør have adgang til at adoptere barnet ”i barnets bedste interesse”.

Det var tilstrækkeligt til at få vrede demonstranter i hundredetusindvis ud på gaderne. Det franske politi, anslog, at det drejede sig om ca. 70.000, men iagttagere hævder, at der snarere var et sted mellem 300.000 og 500.000 deltagere, eftersom optoget i tæt formation sammenlagt strakte sig over 5 km. Politiet, som ved tidligere lejligheder på forskellig vis har udøvet chikane over for de demonstrerende, havde denne gang lagt ruten således, at man sluttede på en relativt lille plads i nærheden af Montparnasse-stationen, som umuligt kunne rumme alle deltagere, og som også gjorde det vanskeligt for fotografer at tage billeder, der kunne give et realistisk indtryk af demonstrationens omfang.

En tilsvarende demonstration fandt sted i Bordeaux søndag eftermiddag med ca. 30.000 deltagere. Den franske indenrigsminister Manuel Valls var allerede inden demonstrationerne ude med en forsikring om, at han nu – i modsætning til, hvad han tidligere har sagt – er modstander af surrogatmoderskab, og lovede at det også fortsat vil være forbudt i Frankrig. Heroverfor står imidlertid den kendsgerning, at EU-lovgivningen på længere sigt kan gøre det umuligt for Frankrig at opretholde et forbud.