Status: Flere katolikker, men færre modtager Kirkens sakramenter
Kommentarer lukket til Status: Flere katolikker, men færre modtager Kirkens sakramenter 1792 30 juni, 2015 Nyheder juni 30, 2015 Indlæg af

Status: Flere katolikker, men færre modtager Kirkens sakramenter

Forskere fra USA’s ældste katolske universitet, Georgetown University i Washington D.C, har i en netop offentliggjort rapport ”Global Catholicism: Trends & Forecasts” forsøgt at tegne et samlet billede af den øjeblikkelige situation i Verdenskirken og samtidig forsøgt at finde svar på, i hvilken retning udviklingen går.

Umiddelbart ser det ud til at gå fremad: I 1980 var der 783 mio. katolikker i verden, i 2012 var tallet steget til 1,2 milliarder – en stigning på 57 pct., og rapporten forudser, at der i 2050 vil være 1,64 mia., men der er tale om stigninger med store regionale variationer.

Rapporten opdeler verden i seks hovedområder, og her viser det sig ikke overraskende, at Europa i samme periode kun har haft en vækst på 6 pct. – fra 271 mio. til 289 mio. Ganske anderledes ser det ud i Afrika, hvor Den katolske Kirke har oplevet en vækst på 283 pct. fra 1980-2012 – fra 58,6 mio. til 198 mio. Denne stigning skal dog ses i sammenhæng med en generelt højere fødselsrate, således at forstå, at den ikke udelukkende kan tolkes som et udtryk for, at flere konverterer til den katolske tro.

Bekymrende er det, at antallet af katolikker, som regelmæssigt modtager sakramenterne, globalt set er konstant faldende. ”Det holder ikke trit med befolkningstilvæksten,” bemærker en af rapportens forfattere, seniorforsker Mark Gray. Ganske vist er der en samlet stigning i f.eks. dåbshandlinger, firmelser (konfirmationer) og bryllupper, men det siger ikke ret meget om, hvor mange praktiserende katolikker der reelt er – strengt taget kun, at den lokale kirke stadigvæk er en populær ramme om større fester i familien.

Et mere retvisende billede får man ved f.eks. at se på den europæiske statistik over kirkebesøg. Her er andelen af katolikker, som deltager i søndagsmessen, faldet fra 37 pct. i 1980 til 20 pct. i 2012. Og rapporten giver ikke meget håb om, at situationen vil ændre sig til det bedre, eftersom prognosen for 2050 forudser et samlet fald i den europæiske befolkning på 5 pct. på grund af de lave fødselsrater.

Et andet meget sigende parameter er antallet af præster, som globalt er steget, men kun med 713. Og igen har stigningen fundet sted i Afrika (131 pct.) og i Asien (121 pct.), mens den på det amerikanske kontinent kun er på sølle 2 pct. Og Europa? Her har der, som man kunne forvente, været en følelig tilbagegang på 23 pct.

Hovedkonklusionen bliver således, at Kirkens vækstpotentiale p.t findes på den sydlige halvkugle, mens den er i rivende tilbagegang i de store traditionelt katolske lande, ikke mindst i Europa. Om det er en udvikling, der fortsætter, kan en undersøgelse som denne imidlertid ikke fortælle os. Den kan heller ikke anvise os løsninger på, hvordan udviklingen i givet fald vil kunne vendes. Det er en udfordring, vi selv må tage op.

Undersøgelsen kan i sin helhed downloades som pdf på denne adresse:

http://cara.georgetown.edu/staff/webpages/Global%20Catholicism%20Release.pdf