Sådan fungerer Vatikanets aftale med Kina
Kommentarer lukket til Sådan fungerer Vatikanets aftale med Kina 1176 19 december, 2018 Nyheder december 19, 2018 Indlæg af

Sådan fungerer Vatikanets aftale med Kina

Det præcise indhold af den aftale, Vatikanet indgik med det kinesiske regime i slutningen af september i år, er stadig ikke blevet offentliggjort, men siden da er der sket så meget, at det nu er muligt at fastslå,  hvordan den fungerer i praksis.

F.eks. er der sket det, at pave Frans har anerkendt de syv ”biskopper”, som mod  Roms vilje var blevet påtvunget Kirken i Kina, og ophævet den ekskommunikation, som kirkeretligt set automatisk trådte i kraft efter deres ulovlige ordination. Frans er endda gået så  vidt, at han har annulleret ekskommunikationen af en nyligt afdød ”biskop”, som alene på regeringens initiativ var blevet indsat i embedet, og som Beijing insisterede på at få rehabiliteret.

Hertil kommer, at paven måtte finde sig i, at Guo Jincai – en af de syv ovenfor nævnte biskopper i den regeringskontrollerede kirke – blev sendt til Rom for at deltage i Ungdomssynoden i oktober. I den forbindelse er det værd at bemærke, at meddelelsen herom først blev udsendt af de kinesiske myndigheder, og at paven derefter indførte Guo Jincai på deltagerlisten. Sådan er ”hakkeordenen” øjensynlig.

Guo Jincai er medlem af Den nationale Folkekongres (parlamentet) udnævnt hertil af kommunistpartiets centralkomité og generalsekretær og viceformand for den officielle kirkes biskoppelige råd, en slags pseudo-bispekonference, som aldrig tidligere har været anerkendt af Rom, men som nu ifølge aftalen får til opgave at forelægge paven navnene på fremtidige kandidater til embedet som biskop. Hvem der kommer til at figurere på denne liste, afgøres ved en ”demokratisk” afstemning blandt repræsentanter for det pågældende bispedømme, som alle er behørigt uddannet af og dernæst udpeget af kommunistpartiet til at varetage dette ansvarsfulde hverv.

Paven har på sin side fastholdt, at han i forbindelse med udnævnelser har det sidste ord. Og det er selvfølgelig korrekt i den forstand, at han frit kan vælge mellem den håndfuld kandidater, som partiet udpeger – en praksis som er helt i overensstemmelse med den demokratiforståelse, der p.t. er gældende i Kina.

I det lange løb (som måske endda ikke bliver så langt)  kommer det til at betyde, at den legitime undergrundskirke vil blive afviklet ved ”naturlig afgang”, altså i takt med, at de endnu fungerende omkring 30 biskopper i undergrundskirken trækker sig tilbage eller dør – således som kardinal Zen utrætteligt har advaret om – og vel at mærke også eftertrykkeligt har gjort paven opmærksom på.

Seneste nyt er, at Vatikanets udsending Claudio Maria Celli har bekræftet, at biskop Vincent Guo Xijn fra undergrundskirken, som vi tidligere har omtalt, er blevet erstattet af Vincent Zhan Silu (en af de syv benådede) og herefter skal fungere som hjælpebiskop for denne.

Nogenlunde det samme er sket i bispedømmet Shantou, hvor den legitime biskop har trukket sig tilbage og – helt efter bogen – er blevet erstattet af en af ”de syv” – naturligvis med godkendelse fra pave Frans.

Læs også Politiet bortfører en af undergrundskirkens biskopper og Kina: Biskop Guo Xijn løsladt og Et forræderi mod Kinas katolikker