Nyt bevismateriale underbygger Viganòs anklager
Kommentarer lukket til Nyt bevismateriale underbygger Viganòs anklager 1489 09 september, 2018 Nyheder september 9, 2018 Indlæg af

Nyt bevismateriale underbygger Viganòs anklager

Et brev fra Vatikanet til en præst i New York bekræfter, at Vatikanet allerede i 2000 havde kendskab til beskyldningerne for seksuelle misbrug mod den nu suspenderede kardinal Theodore McCarricks.

Brevet blev offentliggjort den 7. september af de amerikanske biskoppers officielle nyhedstjeneste Catholic News Service (CNS), som bemærker, at det ”bekræfter elementer” i ærkebiskop Carlo Viganòs erklæring.

Hovedanklagen i Viganòs erklæring drejer sig som bekendt om, at pave Frans og flere højt placerede prælater dækkede over McCarricks seksuelle overgreb på bl.a. præstestuderende. Viganò hævder i sin erklæring, at Vatikanet så tidligt som i år 2000, hvor han selv gjorde tjeneste i Statssekretariatet under kardinal Angelo Sodano, blev orienteret om, at McCarrick ”delte seng med seminaristerne”. Vatikanet, skriver Viganò, blev underrettet både af ærkebiskop Gabriel Montalvo (nuntius i USA 1998-2005) og af hans efterfølger ærkebiskop Pietro Sambi (2005-2011).

Se også: En bombe under pave Frans

Brevet, som CNS nu har offentliggjort, underbygger klart denne beskrivelse af forløbet i Viganòs erklæring. Det blev sendt fra Statssekretariatet i 2006 af ærkebiskop Leonardo Sandri til den amerikanske præst James B. Ramsey, som på det tidspunkt underviste på Immaculate Conception Seminary, og som i 2000 havde underrettet Montalvo om sin mistanke vedrørende McCarricks seksuelle overgreb.

I brevet, som er offentliggjort med Ramseys tilladelse, beder Sandri ham om yderligere informationer ”i en sag vedrørende nogle af de studerende på Immaculate Conception Seminary, som De var så venlig at orientere den daværende apostoliske nuntius i USA, ærkebiskop Gabriel Montalvo, om i en fortrolig skrivelse i november 2000.”

Hermed bekræftes det altså, 1) at Montalvo blev gjort opmærksom på McCarrick-sagen i 2000 af Ramsey, og 2) at Vatikanet, nærmere bestemt ærkebiskop Sandri, var i færd med at undersøge den i 2006.

At der skulle gå så lang tid (frem til 2010) før Vatikanet suspenderede McCarrick under pave Benedikt 16., forklarer Viganò med, at de to statssekretærer kardinal Angelo Sodano og hans efterfølger kardinal Tarcisio Bertones bevidst forhalede sagsforløbet. Også dette forløb vil formentlig kunne kortlægges ved, at man offentliggør de relevante dokumenter i sagen.

”Man” er i dette tilfælde pave Frans, som med offentliggørelsen af dette brev får endnu vanskeligere ved at sandsynliggøre, at han ikke ved sin tiltrædelse i 2013 skulle have haft kendskab til McCarricks fortid.

Paven under stigende pres

Pave Frans har siden offentliggørelsen af Viganòs erklæring været under stigende pres for at offentliggøre de dokumenter, Viganò henviser til, og som i øjeblikket befinder sig i Statssekretariatets arkiv og i det apostoliske nunciatur i Washington.

Ærkebiskop Joseph Naumann

En opgørelse fra 4. september viste, at foreløbig 9 biskopper, 3 ærkebiskopper og 2 kardinaler offentligt havde anbefalet en uvildig undersøgelse af hele forløbet. Hertil er i de seneste dage kommet en erklæring fra de amerikanske kapucinere, som bakker op om en uvildig undersøgelse, og fra ærkebiskop Joseph Naumann, formand for de amerikanske biskoppers komité for Pro-Life-spørgsmål, som i en udtalelse den 6. september betegner Viganò som en mand af høj personlig integritet og tilslutter sig kravet om en undersøgelse med henblik på at få placeret ansvaret for, ”hvorfor McCarrick fik lov til at fortsætte sit offentlige virke og forblive i kardinalskollegiet, når hans seksuelle overgreb og magtmisbrug allerede var en kendt sag”. Årsagen til den aktuelle krise, konkluderer han, ”er først og fremmest biskoppernes manglende ansvarlighed”.

En hån mod ofrene

Også de internationale medier er begyndt at røre på sig. Her skal blot nævnes den toneangivende tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung,  hvor Christian Geyer ikke lægger fingrene imellem i sin reaktion på pave Frans’ udmelding om, at han ikke har i sinde at udtale sig om sagen, og på hans forsvareres forsøg på at forsvare denne postition ved at sammenligne den med Jesus’ tavshed over for Pilatus.

”Skal de seksuelle overgreb, som folk tav om i årevis, nu igen blive mødt med tavshed fra officiel side?” spørger han. ”Hvilken hån mod ofrene!”

”Ingen i Vatikanet”, fortsætter han, ”befinder sig for tiden i en position, der berettiger dem til at udstede ordrer om tavshed – ikke efter at titusinder af tilfælde af præsters misbrug foruden talrige netværk med det formål at dække over misbrugene er blevet afsløret… Nu er det op til paven at give enkle svar på enkle spørgsmål… i stedet for at søge tilflugt i Jesus’ tavshed.

Afsluttende spørger Geyer med henvisning til den nyligt udsendte franske dokumentarfilm ”Hyrdernes tavshed”, om de argentinske misbrugsofre var henvist til at lide under den samme tavshed i pave Frans’ tid som ærkebiskop i Buenos Aires.