Kommentarer lukket til Ny kommission til forebyggelse af seksuelle overgreb mod mindreårige 1565 24 marts, 2014 Nyheder marts 24, 2014 Indlæg af

Ny kommission til forebyggelse af seksuelle overgreb mod mindreårige

mariecollinsMarie Collins er stifteren af en græsrodsbevægelse, som arbejder for at hjælpe børn og unge, som har været ofre for seksuelle misbrug. Hun er født i Dublin og blev selv misbrugt af en præst i 1960’erne, som på hendes foranledning blev indhentet af retfærdigheden  i 1997. Hun har i årevis kæmpet for de misbrugte børns sag og for at øge forståelsen for følgerne af overgrebene og var i 1985 medstifter af den irske sorgterapi-gruppe “Aware” og leder af gruppens telefonrådgivning i en årrække. Hun var med til at opbygge hjælpetjenesten for børn i ærkebispedømmet Dublin og til at formulere de retningslinier for beskyttelse af børn, som i dag er gældende for alle katolske kirker i Irland. Og så er hun en af de otte, som den 22. marts blev udnævnt som medlemmer af den kommission, pave Frans har nedsat for at imødegå problemet med seksuelle overgreb mod mindreårige i Verdenskirken.

Fem af de otte er lægfolk med en særlig ekspertise, heraf foruden Marie Collins tre kvinder: en fransk børnepsykiater, en engelsk professor emeritus med speciale i psykiske lidelser samt Hanna Suchocka, som efter en strålende juridisk karriere var polsk premierminister (1992-93) og ambassadør ved Den hellige Stol (2001-13). Kommissionen ledes af den amerikanske kardinal Sean O’Malley. Dens første opgaver bliver at udstikke retningslinjerne for det fremtidige arbejde og at udpege fremtidige medlemmer fra forskellige verdensdele.

Beslutningen om at nedsætte kommissionen blev truffet af paven i december 2013 og er endnu et vigtigt skridt i retning af at få lagt misbrugsskandalerne bag sig samt at forebygge gentagelser. Pave Johannes Paul 2. erklærede i 2002 i en tale til de amerikanske kardinaler, at “folk har brug for at få at vide, at der ikke er nogen plads blandt Kirkens præster og ordensfolk for dem, som gør unge mennesker fortræd” og hans efterfølger Benedikt 16. slog i en tale til de irske biskopper i 2006 fast, at “sandheden om, hvad der sket, nødvendigvis må komme for en dag, således at vi kan tage de nødvendige skridt til at forebygge gentagelser, sikre at principperne for en retfærdig behandling af sagerne bliver overholdt, og at ofrene og alle, der er berørt af disse forfærdelige forbrydelser, får den nødvendige omsorg.

Pave Frans har gjort det klart, at beskyttelsen af mindreårige er en topprioritet for Kirken. Vatikanets talsmand p. Federico Lombardi sagde, at kommissionen vil iværksætte en bred vifte af initiativer og i denne sammenhæng gøre brug af de erfaringer, man allerede har gjort både i og uden for Kirken.