Kirken i tal
Kommentarer lukket til Kirken i tal 1802 10 marts, 2016 Nyheder marts 10, 2016 Indlæg af

Kirken i tal

Nye tal fra Vatikanet viser, at antallet af katolikker i verden er steget i de seneste år, men ikke så hurtigt som den globale befolkningstilvækst. I perioden 2005-2014 steg antallet således fra 1.115 til 1.272 mia., mens andelen af katolikker i forhold til verdens befolkning faldt fra 17,8 til 17,3 pct.

Som vanligt er der store regionale forskelle. Størst fremgang havde Kirken i Afrika med hele 41 pct. I Asien voksede Kirken med 20 pct., hvor den totale befolkningstilvækst til sammenligning kun var 9,6 pct. Kirken på det amerikanske kontinent tegnede sig for en vækst på 11,7 pct. sammenlignet med 9,6 pct. De tilsvarende tal for Oceanien var 15.9 pct. og 18,2 pct., mens Kirken i Europa voksede med 22,6 pct. – 2 pct. mere end den totale vækst.

Disse tal skal sammenholdes med, at antallet af mandlige medlemmer af religiøse ordener globalt faldt med et par hundrede – i Europa med hele 14,2 pct. – mens der var fremgang i både Afrika (10,2 pct.) og Asien (30 pct.). Antallet af ordenssøstre faldt globalt med 10,2 pct. – i Europa med 70,8 pct. (!) og på det amerikanske kontinent med 63,5 pct. At den samlede tilbagegang ikke blev større, skyldes igen væksten i hhv. Afrika (27,8 pct.) og Asien (35,3 pct.).

Antallet af præstestuderende steg til gengæld i alt fra 114.439 i 2005 til 116.939 i 2014, men det skal ses i sammenhæng med en tilbagegang i 2012, 2013 og 2014 i forhold til 2011, hvor tallet var 120.616. Når tallet for hele 9-års perioden alligevel viser en fremgang, skyldes det især den øgede tilgang i Afrika (30,9 pct.) og Asien (29,4 pct.). I Europa faldt antallet med 17,5 pct. og i Amerika med 1,9 pct. Her var det særligt de sydamerikanske lande, der trak ned i den samlede statistik.

Fra 2005 til 2014 er antallet af præster, diakoner og ordensfolk steget med 9.381 fra 406.411 til 415.792. Men igen, stigningen er ikke jævnt fordelt. I Afrika og Asien steg antallet med henholdsvis 32,6 og 27,1 pct., mens Europa oplevede et fald på 8 pct. og Oceanien et fald på 1,7 pct.

Ikke overraskende kan man sammenfattende konstatere, at væksten finder sted i Afrika, Asien og Oceanien, mens Kirken i den vestlige verden (Europa og Amerika) befinder sig i en alvorlig krise. Hvor alvorlig den er, er det ikke muligt at sige alene ud fra disse tal, som reelt kun fortæller os, hvor mange personer der er registreret i lokalkirkernes statistikker. Hertil kræves en nøjere analyse på grundlag af data, som eksempelvis kan fortælle noget om, hvor mange der regelmæssigt deltager i gudstjenester og modtager Kirkens sakramenter.

Disse oplysninger vil blive tilgængelige i den nærmeste fremtid, når henholdsvis Den pavelige Årbog 2016 og den officielle kirkelige statistik ”Annuarium Statisticum Ecclesia” udkommer.