Katolske nonner får medhold i Højesteret i sag mod Obama-administrationen
Kommentarer lukket til Katolske nonner får medhold i Højesteret i sag mod Obama-administrationen 1435 18 maj, 2016 Nyheder maj 18, 2016 Indlæg af

Katolske nonner får medhold i Højesteret i sag mod Obama-administrationen

Der var glæde og lettelse hos The Little Sisters of the Poor, da USA’s Højesteret den 16. maj offentliggjorde en enstemmig kendelse, der bekræfter deres ret til ikke at handle i strid med deres religiøse overbevisning.  Konkret sender Højesteret bolden tilbage til de lavere retsinstanser, idet den pålægger dem at finde en løsning, der på den ene side tilgodeser søstrenes ret til ikke at handle mod deres samvittighed og på den anden side sikrer, at det personale, de beskæftiger, har adgang til bl.a. gratis prævention, sterilisation og abort.

Læs også: Obamacare kan tvinge religiøse institutioner ud af USA

Det afgørende i denne sammenhæng er, at Højesteret hermed har fastslået, at Obama-administrationen ikke kan idømme søstrene en bøde på 70 mio. dollars for at nægte at betale for ovennævnte såkaldte ”sundhedsydelser”. Sådanne udgifter skal fremtidigt dækkes af det offentlige.

Søstrene har siden vedtagelsen af Obamas sundhedsreform i 2011 nægtet at bøje sig for kravet om, at arbejdsgiveren skal betale for de ansattes forbrug i så henseende og fik i første omgang medhold i Højesteret i form af en foreløbig fritagelse. Dernæst blev sagen taget op ved en appeldomstol, som afviste søstrenes krav. Søstrene vandt imidlertid ved en højere appeldomstol – en afgørelse, som regeringen så til sidst valgte at bringe ind for Højesteret.

Højesterets afgørelse betyder også, at den argumentation, der blev brugt i den dom, der gik søstrene imod, er kendt ugyldig af Højesteret og dermed ikke kan bruges igen i senere afgørelser. Derfor ser søstrenes advokat Mark Rienzi også lyst på fremtiden og betegner afgørelsen som en game-changer, der vil få betydning for de mange verserende sager ved de forskellige retsinstanser. ”De Små Søstre,” tilføjede han, ”bruger deres liv på at tage sig af de dårligst stillede medlemmer af vores samfund. Det er et arbejde, vores regering burde værdsætte, ikke straffe. Det burde ikke være nødvendigt for dem at bekæmpe deres egen regering for at opnå en dispensation, som den allerede har givet tusinder af andre arbejdsgivere, heriblandt også store virksomheder som Exxcon og Pepsi Cola Bottling Company.”

Adskillige Pro Life-ledere udtrykte da også tilfredshed med Højesterets afgørelse, således lederen af Judicial Crisis Network, Carrie Severino, som kaldte afgørelsen et slag i ansigtet på Obama-administrationens forsøg på at gennemtvinge sin liberale dagsorden på bekostning af religionsfriheden.

Flere iagttagere hæfter sig imidlertid ved, at der ikke kunne mønstres et flertal i Højesteret for en konstatering af, at regeringens tvangsforanstaltninger strider imod forfatningen. Det understreger vigtigheden af den beslutning, som Obamas efterfølger skal træffe, når en ny højesteretsdommer skal udnævnes efter præsidentvalget i november.