Kardinal Müller i åbent angreb mod paven og den synodale proces
Kommentarer lukket til Kardinal Müller i åbent angreb mod paven og den synodale proces 406 15 oktober, 2022 Nyheder oktober 15, 2022 Indlæg af

Kardinal Müller i åbent angreb mod paven og den synodale proces

I et interview med EWTN den 6. oktober 2022 har den tidligere præfekt for Troslærekongregationen, kardinal Gerhard Müller, i sin hidtil skarpeste kritik af Frans’ ledelse af Kirken beskrevet den synodale proces som ”en fjendtlig overtagelse” af Kirken, som truer med at gøre en ende på den katolske tro.

”Den synodale proces er,” sagde han, ”et system bygget på selvskabte åbenbaringer, som ikke har noget at gøre med Jesus Kristus eller Den Treenige Gud.”

Og han tilføjede: ”For lederne af projektet er Kirkens lære ikke andet end et program i et politisk parti, som kan ændres i takt med vælgernes ønsker.”

Müller sammenlignede endvidere den synodale proces med den hæretiske arianisme[1] og med den marxistiske måde at forholde sig til sandheden på. ”Synodens ledere,” sagde han, ”drømmer om en anderledes kirke, som ikke har noget at gøre med katolsk tro. De har til hensigt at misbruge den synodale proces – ikke blot for at føre den katolske Kirke i en anden retning – men for at ødelægge den.”

Vi er nødt til at lytte til Guds ord, understregede han, men vel at mærke inden for rammerne af den hellige Skrift, den apostolske Tradition[2]  og koncilerne, som har fastslået, at det ikke er muligt at erstatte Åbenbaringen, som er givet én gang for alle, med nogen anden åbenbaring.

Direkte adspurgt bekræftede Müller også, at han anser synoden om synodaliteten for at være et forsøg på at skabe et uofficielt Tredje Vatikankoncil og tilføjede: ”Det er forbløffende, at alt dette tillades af Vatikanet og dermed giver et indtryk af, at Kirken sammen med paven eller med Synodens generalsekretær er i stand til at komme i direkte audiens hos Helligånden. I deres øjne er Helligånden kun en funktion, som kan aktiveres efter behag.

I løbet af interviewet tog kardinal Müller sig også ”kærligt” af kardinal Mario Grech, som er generalsekretær for bispesynoden og ansvarlig for at holde styr på rapporterne, der strømmer ind fra bispedømmerne i hele verden.

Grech, som mange ser som en mulig efterfølger af Frans, antydede for nylig muligheden for, at synoden vil føre til grundlæggende forandringer af Kirkens lære om ægteskab og seksualitet og nævnte, at ”komplicerede problemer som f.eks. at give kommunion til fraskilte og gengifte og at velsigne homoseksuelle forhold ikke udelukkende vil blive betragtet som doktrinære spørgsmål.”

”Hvad har Kirken at frygte, hvis disse to grupper blandt de troende får muligheden for at udtrykke deres intime følelse af spirituelle realiteter, som de oplever?” sagde Grech i et foredrag for over 200 amerikanske biskopper og andre katolske ledere. ”Er det ikke snarere en lejlighed for Kirken til at lytte til Helligånden, som også taler gennem dem?”

Disse bemærkninger betegnede Müller som ”absolut i strid med katolsk lære og sammenlignede dem med protestantisme og modernisme”:

Læs mere om modernisme i 9 år med pave Frans (7)

Her står vi over for en hermeneutik[3]”, sagde han, ”hvor den individuelle erfaring befinder sig på samme niveau som Guds objektive Åbenbaring, og hvor Gud reduceres til at være et spejl, man kan se sine egne ideer i og dermed indføre en slags populisme i Kirken. Men det er indlysende i strid med katolsk lære, ligesom det er helt klart, at Jesus har fastslået ægteskabets uopløselighed.

Afsluttende kommenterede Müller en nylig bemærkning fra Grech om, at den synodale proces vil kunne bane vejen for scenarier, som selv Det Andet Vatikankoncil ikke havde kunnet forestille sig.

Hertil sagde Müller: ”Enhver, som er blevet færdig med det første semester i teologi, ved, at Kirken og dens autoritative organer ikke kan ændre Åbenbaringen”. ”Og” fortsatte han: ”Hvordan kan Grech, som ikke anses for at være en anerkendt teolog, fremlægge en ny hermeneutik, blot fordi han er sekretær i en synode, som ikke har nogen autoritet i forhold til Kirkens lære? For ingen af disse bispesynoder og heller ikke den synodale proces er i besiddelse af en sådan autoritet.”

 

[1] Arianisme: Præsten Arius’ benægtelse af Treenigheden, som blev fordømt ved koncilet i Nikæa i år 325 og senere ved koncilet i Konstantinopel i 381.

[2] Dvs. alt det, der har været Kirkens tro siden apostlenes dage.

[3] Hermeneutik: læren om fortolkning af bibelske tekster