Kardinal Burke:  Påstanden om, at muslimer og kristne tror på den samme Gud, er i allerhøjeste grad tvivlsom
Kommentarer lukket til Kardinal Burke: Påstanden om, at muslimer og kristne tror på den samme Gud, er i allerhøjeste grad tvivlsom 1731 31 august, 2016 Nyheder august 31, 2016 Indlæg af

Kardinal Burke: Påstanden om, at muslimer og kristne tror på den samme Gud, er i allerhøjeste grad tvivlsom

På det seneste har der i diverse medier været en del diskussion om, hvorvidt det giver mening at sige, at kristne og muslimer tilbeder den samme Gud. Og i bekræftende fald, om det så betyder, at islam er en fredens religion.

Det er naturligvis en diskussion, som er affødt af de mange terrorhandlinger fra organisationer som ISIS og Al-Quaeda, der hver især hævder at handle i islams navn. Spørgsmålet er så, om de virkelig repræsenterer islam, eller om deres udlægning af koranen er en forvanskning af den sande (fredelige) islamiske tro.

Det er et spørgsmål, som også deler katolikker. De, der hælder til at betragte islam som grundlæggende fredelig, refererer gerne til Det Andet Vatikankoncils erklæring om Kirkens holdning til de ikke-kristne religioner ”Nostra aetate” (3), hvor der står følgende:

”Det er med agtelse, Kirken betragter muslimerne, som tilbeder den ene, levende, i sig selv værende, barmhjertige og almægtige Gud, himlens og jordens Skaber, som har talt til menneskene. De prøver også af hele deres sind at underkaste sig hans skjulte rådslutning, på samme måde som Abraham, som den islamiske tro gerne henviser til, underkastede sig Gud. Selv om de ikke anerkender Jesus som Gud, ærer de ham ikke desto mindre som en profet; de viser ærbødighed for Maria, hans jomfruelige moder, og det hænder tilmed, at de andægtigt påkalder hende. De forventer desuden dommens dag, da Gud skal opvække alle mennesker og belønne dem hver især. De lægger derfor vægt på en moralsk livsførelse og dyrker Gud, først og fremmest gennem bøn, almisser og faste.”

Kardinal Raymond Burke, forhenværende præfekt for Den Apostoliske Signatura, har for nylig på en pressekonference for det første udtalt, at ”Nostra aetate” ikke er et dogmatisk dokument – dvs. et dokument, som forpligter katolikker til uforbeholdent at tilslutte sig dets indhold – og dernæst, at det ”i allerhøjeste grad” er tvivlsomt, om man kan sige, at katolikker og muslimer tilbeder den samme Gud. Den slags udsagn, sagde han, udspringer i vore dage ofte af en religiøs relativisme, der hævder, at vi alle sammen tilbeder den samme Gud og alle sammen tror på kærligheden.

Kritikere af ”Nostra aetate” har beskyldt erklæringen for at være uklar, når den f.eks. på den ene side siger, at muslimer tror på den almægtige Gud … som har talt til menneskene – og samtidig konstaterer, at de ”ikke anerkender Jesus som Gud” og dermed heller ikke tror på den treenige Gud.

Kardinal Burkes udtalelser faldt på en pressekonference, der blev holdt i anledning  af en netop udkommen interviewbog[1], hvor  han svarer på spørgsmål fra den franske journalist Guillaume d’Alançon om en række aktuelle emner.

[1] Hope for the World: To Unite All Things in Christ, Ignatius Press 2016