Kan noget, som var en synd i går, være godt i dag?
Kommentarer lukket til Kan noget, som var en synd i går, være godt i dag? 1573 08 november, 2017 Nyheder november 8, 2017 Indlæg af

Kan noget, som var en synd i går, være godt i dag?

Kardinal Walter Brandmüller – en af de oprindeligt 4 kardinaler, som med de såkaldte dubia uden held bad paven om at klargøre sine synspunkter vedrørende fraskilte gengiftes muligheder for at modtage Kirkens sakramenter – har i et interview den 28. oktober med det ansete tyske dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung slået fast, at ingen har magt til at ændre Kirkens grundlæggende lære om ægteskabet, således som den er formuleret af Jesus selv i evangelierne.

”Det betyder”, forklarer han i interviewet, ”at den, som hævder, at man kan indlede et nyt forhold, så længe ens ægtefælle fra et lovligt indgået ægteskab er i live, er ekskommuniceret, eftersom et sådant udsagn er en falsk lære, et kætteri. Og den, som blot lever i et uægteskabeligt forhold, befinder sig i en tilstand af alvorlig synd. Hertil kommer, at enhver, som er klar over at have begået en alvorlig synd, ikke kan gå til kommunion uden først at have angret og fået syndsforladelse. Så hvis nogen mener sig berettiget til at modsige et dogme, som er defineret på et økumenisk koncil[1], så er det særdeles alvorligt. Lige præcis det, som man kalder et kætteri – og det betyder udelukkelse fra Kirken, fordi man i så tilfælde har forladt det fælles grundlag for troen.”

Intervieweren beder også om en kommentar til, at en tysk såkaldt progressiv teolog, Magnus Striet, for nylig har hævdet, at Amoris laetitia faktisk ændrer Kirkens lære, og ikke blot uddyber den, som nogle mener. Hertil siger kardinal Brandmüller:

”Selvfølgelig har han ret. Faktisk er der endnu folk, som kan tænke. Jeg er dybt bekymret for, at det snart ender med et brag. Folk er ikke dumme. Alene den kendsgerning, at en anmodning til paven om at skabe klarhed, som 870.000 indtil dato har skrevet under på, er forblevet uden svar, ligesom det skete for en henvendelse fra 50 eksperter med internationalt ry, giver anledning til, at der bliver stillet spørgsmål.”

Samtalen kommer også ind på forlydenderne om, at atmosfæren i Rom skulle være præget af frygt under Frans’ pontifikat, således som kardinal Gerhard Müller for nylig har antydet. Hertil svarer Brandmüller:

”Der er journalister, som siger, at atmosfæren i Vatikanet er fuldstændig forandret. At man nu om dage kun taler med sine nære venner, og hvis man ringer til hinanden, da foretrækker at bruge mobiltelefon. Hvad skal jeg sige til det?”

Brandmüller forklarer endvidere, at de fire kardinalers henvendelse til paven var en helt normal procedure i tilfælde af, at der opstår tvivl om et læremæssigt spørgsmål. Til den aktuelle sag, som drejede sig om Amoris laetitia, har han denne kommentar:

”Helt enkelt drejer det sig om spørgsmålet: Kan noget, som var en synd i går, være godt i dag? I fortsættelse heraf stillede vi spørgsmålet, om der, således som den konstante lære siger, gives handlinger, som altid og under alle forhold er moralsk forkastelige. Eksempelvis hvis man slår et uskyldigt menneske ihjel – eller begår ægteskabsbrud? Det er det, det drejer sig om. Forestiller vi os nu, at der bliver svaret ja til det første og nej til det andet spørgsmål, så vil der være tale om et kætteri og som følge heraf et skisma, en kirkesplittelse.”

På spørgsmålet om, hvorvidt kardinalen finder det sandsynligt, at det skulle komme dertil, svarer han: ”Måtte Gud forbyde det.”

[1] I dette tilfælde Tridentinerkoncilet