Har kardinal Schönborns nyhedstjeneste bevidst censureret kardinal Müllers bemærkninger om Amoris laetitia?
Kommentarer lukket til Har kardinal Schönborns nyhedstjeneste bevidst censureret kardinal Müllers bemærkninger om Amoris laetitia? 1475 22 december, 2016 Nyheder december 22, 2016 Indlæg af

Har kardinal Schönborns nyhedstjeneste bevidst censureret kardinal Müllers bemærkninger om Amoris laetitia?

Den seneste tids udvikling i den indrekirkelige debat om Amoris laetitia har med al tydelighed vist, at Kirken – eller i det mindste Kirken i den vestlige verden – risikerer at fremprovokere ”et skisma, som tåler sammenligning med 1500-tallets kirkesplittelser.”

Det var præcis disse ord, Troslærekongregationens præfekt, kardinal Gerhard Müller, brugte, da han i november 2015 advarede mod de mulige konsekvenser af den tyske bispekonferences pastorale enegang i spørgsmålet om kommunion til fraskilte gengifte. ”Man prøver i øjeblikket med alle midler – eksegese, historie, dogmehistorie og ved at inddrage psykologi og sociologi – at dekonstruere og relativisere den katolske lære om ægteskabet, som bygger på Jesu lære – og dette udelukkende for at tilpasse Kirken til det omgivende samfund,” sagde han dengang.

Læs: Kardinal Gerhard Müller advarer mod et muligt skisma

Siden da er der løbet ikke så lidt vand i stranden, især efter at paven åbenlyst har tilkendegivet sin opbakning til de bispekonferencer, der allerede har vedtaget retningslinjer med henblik på at give fraskilte borgerligt gengifte katolikker adgang til sakramenterne under visse omstændigheder. Det har ifølge flere kommentatorer efterladt kardinal Müller i en situation, hvor han har valget mellem at frafalde sine hidtidige udtalelser eller bringe sig i direkte modsætning til paven.

Det har på det seneste været den almindelige opfattelse, at Müller har holdt sig uden for debatten for ikke at få problemer med paven, men noget tyder nu på, at det ikke er tilfældet. Den tyskfødte skribent Maike Hickson – som bl.a. skriver for www.onepeterfive.com – har netop afsløret den interessante detalje, at der p.t. eksisterer to versioner af et nyligt interview med kardinal Müller: en kort version, hvor han tilsyneladende afstår fra at kommentere spørgsmålet om fraskilte gengiftes status, og en længere, hvor han tværtimod fastholder sine tidligere udtalelser. Den korte version blev bragt den 1. december på det østrigske website kathpress.at – den længere fem timer senere på Domradio.de – som er bispedømmet Kölns officielle radiostation. Hvilket resulterede i, tilføjer Maike Hickson, at det var den korte version, der umiddelbart fik størst opmærksomhed og i de engelsksprogede medier efterlod indtrykket af, at kardinal Müller ikke ønskede at udtale sig.

Her er nogle af de passager, som var udeladt i den korte version på kathpress.at:

Müller nævner i interviewet, at det ligger pave Frans på sinde at hjælpe alle, hvis ægteskab og familie befinder sig i en krise, til at finde en måde, hvorpå de kan bringe sig i overensstemmelse med den altid barmhjertige Guds vilje. Men den følgende tilføjelse er udeladt: ”Men læreembedet har ikke magt til at ændre noget i Guds Åbenbaring eller til at forsøge på at gøre efterfølgelsen af Kristus mere overkommelig.”

Müller understreger, at bispekonferencerne i denne sammenhæng kun er at betragte som arbejdsgrupper med begrænsede kompetencer. Den højeste autoritet i læremæssige spørgsmål er paven i forening med samtlige biskopper, især i forbindelse med et økumenisk koncil. Og han tilføjer (men tilføjelsen er udeladt):

”Kun i troskab mod apostlenes lære og mod hele den åbenbarede tro kan bispekonferencerne udtale sig om eksempelvis den pastorale implementering af Amoris laetitia. I modsat fald ville Kirken blive splittet op i nationale kirker og i sidste ende gå i total opløsning. Men ægteskabets sakramente er lige så gyldigt i Korea som det er i Tyskland. Pavernes, Tridentinerkoncilets, Andet Vatikankoncils og Troslærekongregationens forpligtende erklæringer om ægteskabets vigtigste karakteristika og om forudsætningen for at kunne  modtage sakramenterne i en tilstand af retfærdiggørende nåde må ikke tilsidesættes af nogen under foregivende af, at ægteskabet, når alt kommer til alt, kun skulle være et ideal, som de færreste kan nå.

Ægteskabet er så sandelig ikke et produkt af vores egen ønsketænkning, men et sakramente, dvs. en realitet indstiftet af Gud selv. Det er et udtryk for Skaberens og Forløserens barmhjertighed. Gud lægger ikke urimelige byrder på os for efterfølgende at kunne vise os sin barmhjertighed, når vi har fejlet. Ved hjælp af nåden, er vi i stand til at leve op til budene – herunder også det sjette bud – og således finde fred i hjertet ved at leve i overensstemmelse med Guds vilje.”

I slutningen af interviewet understreger Müller i forbindelse med implementeringen af Amoris laetitia, at ”heller ikke de enkelte biskopper kan disponere efter deres eget forgodtbefindende. De er troens tjenere, ikke dens herrer.” Dette sidste udsagn er ligeledes fraværende i den korte version.

Det hører med til historien, at websitet kathpress.at drives af den østrigske bispekonference, og at kardinal Schönborn – den kardinal, som pave Frans bestandigt henviser til som den autentiske fortolker af Amoris laetitia – derfor står som dets officielle udgiver.

Kardinal Schönborn

Kardinal Schönborn