Kommentarer lukket til Gerhard Müller: Kirkens lære om fraskilte gengifte kan ikke ændres 2119 02 marts, 2014 Nyheder marts 2, 2014 Indlæg af

Gerhard Müller: Kirkens lære om fraskilte gengifte kan ikke ændres

Katolikker, der gifter sig igen efter en skilsmisse, kan ikke modtage kommunion – og det kan der ikke ændres på, fastslår formanden for Troslærekongregationen, Gerhard Müller, ærkebiskop og netop udnævnt kardinal, i et interview med det italienske dagblad La Stampa den 26. februar. Her advarer han mod den voksende ideologisk motiverede modstand mod familien og ægteskabet og understreger, at ægteskabet som sakramente ”ikke blot er en teori, nogle teologer har udkastet, men Kirkens lære – intet mindre end Jesu Kristi ord, som er meget klare.” Troslærekongregationen, som er Vatikanets højeste autoritet i læremæssige spørgsmål, udsendte tilbage i oktober 2013 en redegørelse på 4.600 ord, som blandt andet kritiserer den argumentation, der ensidigt tager udgangspunkt i Guds barmhjertighed, altså til det forhold, at Gud altid er villig til at tilgive os vores synder. Hele den ”sakramentale økonomi” – dvs. ikke alene sakramenterne som sådan, men også de betingelser, der gælder for at modtage dem – er, hedder det i skrivelsen, et udtryk for Guds barmhjertighed, og derfor kan man ikke feje betingelserne til side under påberåbelse af barmhjertigheden:

Kardinal Gerhard Müller, formand for Troslærekongregationen.  Foto: Wikimedia

Kardinal Gerhard Müller, formand for Troslærekongregationen. Foto: Wikimedia

”Påberåber man sig således barmhjertigheden på et objektivt forkert grundlag, indebærer det tillige en risiko for at trivialisere Gudsbilledet, ved at man indirekte påstår, at Gud ikke kan andet end tilgive. Guds mysterium rummer ikke kun hans barmhjertighed, men også hans hellighed og hans retfærdighed. Hvis man vælger at se bort fra disse egenskaber og ikke længere tager synden alvorligt, vil det til syvende og sidst end ikke blive muligt at bringe Guds barmhjertighed til mennesker. Jesus mødte kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud med dyb medfølelse, men sagde til hende: Gå, og synd fra nu af ikke mere (Joh 8,11).”

La Stampa tolker Müllers udtalelser som en reaktion på kardinal Walter Kaspers indlæg på et ekstraordinært møde den 22.-23. februar, hvor kardinalerne beskæftigede sig med problematikken om bl.a. fraskilte gengifte katolikkers kirkelige status. Kardinal Kaspers indlæg vil ikke blive offentliggjort, eftersom der er tale om et lukket møde, men det forlyder, at han var inde på overvejelser om, hvor vidt det kunne være muligt for fraskilte katolikker, der efterfølgende har indgået et borgerligt ægteskab, efter en ”bods-periode” at modtage sakramentet – vel at mærke uden at bringe det nye forhold til ophør – en mulighed, han for nylig offentligt har gjort sig til talsmand for. Det samme har den tyske bispekonference, som har trodset et påbud fra Troslærekongregationen om at ændre ordlyden i en vejledning, der åbner mulighed for fraskilte gengiftes modtagelse af kommunion.

Gerhard Müller understreger i interviewet, at hans afvisning af de tyske biskoppers og andres ønske om radikale ændringer i Kirkens pastorale praksis ikke drejer sig om personlige holdninger, men ”om Kirkens lære, som også er formuleret i Den katolske Kirkes Katekismus, Tridentinerkoncilet, 2. Vatikankoncil og andre udtalelser fra Troslærekongregationen.”

”De, som har ansvar for forkyndelsen, kan ikke have en opfattelse, der adskiller sig fra læren,” siger han, ”lære og pastoral omsorg hører uløseligt sammen, ligesom Jesus Kristus som hyrde og lærer og Jesus Kristus som Ordet ikke er forskellige personer.”

”Nej, Kirkens lære er meget klar. Vi må se os om efter nye måder at udvikle den pastorale omsorg for ægtepar på – og ikke kun hvad angår fraskilte gengifte, men alle, der lever i et ægteskab. Vi skal ikke hele tiden fokusere på dette ene spørgsmål, om de kan modtage kommunion eller ej. Det virkelige problem er skilsmisserne og den skade, de forvolder i forhold til børnene, der ikke længere har begge deres forældre, og som må leve sammen med andre, som ikke er deres forældre.”

Det er dybt beklageligt, tilføjer Müller, at mange katolikker ikke kender Bibelens og Kirkens lære om dette spørgsmål, men det er ingen grund til at ændre den. ”Vi kan ikke se bort fra Åbenbaringen og Jesu Kristi ord, fordi så mange mennesker ikke kender til dem.”

”Der er mange, som ikke deltager i søndagsmessen, fordi de ikke er klar over, hvad den kan betyde for deres liv. Men deraf kan vi ikke slutte, at messen ikke er særlig vigtig! Det ville være paradoksalt, hvis Kirken sagde, at fordi ikke alle kender sandheden, er det ikke sandheden, der skal være bestemmende for vores fremtid.”

Müller erklærer sig i interviewet enig i, at der er et behov for at finde nye veje i den pastorale omsorg med henblik på at hjælpe dem, der befinder sig i en vanskelig situation, og på at hjælpe mennesker med at forstå Kirkens lære. Men disse nye måder kan ikke, understreger han, være i modstrid med det, som Kristus selv har lært os: ”Guds barmhjertighed strider ikke mod Guds retfærdighed. Ægteskabet er et sakramente, som skaber et uopløseligt bånd mellem de to ægtefæller.”

Læs også: Ægteskabet og familien