Frankrig: Meningscensur ophøjet til lov
Kommentarer lukket til Frankrig: Meningscensur ophøjet til lov 1443 08 marts, 2017 Nyheder marts 8, 2017 Indlæg af

Frankrig: Meningscensur ophøjet til lov

Den 6. december 2016 bragte vi  nyheden om, at en video produceret af La Fondation Jérôme Lejeune[1] i anledning af FN’s Verdensdag for Downs syndrom var blevet forbudt af de franske myndigheder. Begrundelsen herfor var, at man ved at vise en video, hvor børn med Downs syndrom fortæller, at de har et godt liv, for det første forsøger at påvirke gravide kvinder til ikke at abortere deres ufødte barn med Downs syndrom, og dernæst påfører kvinder, der har truffet dette valg, dårlig samvittighed.

Læs: Frankrig: Et frontalt angreb på ytringsfriheden

Men her slutter historien ikke, for François Hollandes socialistiske regering har netop fået vedtaget en lov, som gør det strafbart at ”sprede vildledende oplysninger” om abort – især via elektroniske medier – i den hensigt at fraråde en kvinde at få foretaget en abort. Straffen for en sådan ”forbrydelse” er op til 2 års fængsel eller en bøde på  op til 30.000 €.

Hvad myndighederne forstår ved ”vildledende oplysninger,” kan man få et indblik i på det franske Sundhedsministeriums hjemmeside, hvor man blandt andet bagatelliserer både fysiske og psykiske eftervirkninger af abort og herunder blankt afviser eksistensen af et ”post-abort-syndrom”.

Vedtagelsen af loven kommer med andre ord til at betyde, at enhver, som fra nu af i det offentlige rum tillader sig at gøre kvinder opmærksom på de helbredsmæssige risici, der er forbundet med provokeret abort, risikerer at blive stillet for en domstol anklaget for at sprede falske oplysninger.

Eller, som den franske sundhedsminister Laurence Rossignol har udtrykt det: ”Følelsesladede eller skræmmende udsagn er ikke omfattet af ytringsfriheden”.

 Reaktioner

Lederen af  La Fondation Jérôme Lejeune, Jean-Marie le Méné, har straks erklæret, at man ikke desto mindre vil fortsætte med at sige sandheden om abort. Samtidig udbeder han sig at få præciseret, hvilke kriterier der vil blive lagt til grund for et kommende katalog over, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige.

I den forbindelse bemærker han, at regeringen ikke just udmærker sig ved at basere sine vurderinger på  objektive videnskabelige kendsgerninger. Eksempelvis når sundhedsministeren i Nationalforsamlingen den 26. januar 2017 hævder, ”at man ikke fjerner et liv, når man foretager en provokeret abort”. Eller når regeringen på sin officielle hjemmeside beskriver abortmetoden som slet og ret ”udsugningen af et æg.”

Jean-Marie le Méné konkluderer: ”Det, som virker afskrækkende i forhold til abort, er ikke falske, men korrekte informationer. Objektive informationer om abort, som kalder tingene ved deres rette navn, virker i sagens natur og med god grund afskrækkende. At foreslå nogen at vælge livet er, bør man huske på, det samme som at fraråde døden.”

Det liberalt konservative parti Les Républicains har kaldt loven for en bevidst begrænsning af ytringsfriheden og bebudet, at man vil gå til forfatningsdomstolen for at få den omstødt.

Iagttagere bemærker dog, at der ikke er tradition for, at de borgerligt konservative partier tager initiativ til at ændre abortrelateret lovgivning efter en magtovertagelse.  Men under alle omstændigheder vil meget stå og falde med resultatet af det kommende præsidentvalg.

[1] Jérôme Lejeune (1926-1994) var professor i fundamental genetik og en af det 20. århundredes betydeligste biologiske forskere. I slutningen af 1950’erne opdagede han det ekstra kromosom, trisomi 21, som forårsager Downs syndrom. Efterfølgende koncentrerede han sin forskning om at finde midler til enten at forebygge eller helbrede Downs syndrom – et arbejde, som i dag videreføres af den stiftelse, som bærer hans navn. Lejeune var som katolik, læge og forsker en utrættelig og frygtløs fortaler for livets sag og blev den første leder af det pavelige Akademi for Livet, som pave Johannes Paul 2. oprettede i 1990’erne.