Francisco og Jacinta Marto helgenkåres
Kommentarer lukket til Francisco og Jacinta Marto helgenkåres 2719 25 april, 2017 Nyheder april 25, 2017 Indlæg af

Francisco og Jacinta Marto helgenkåres

Nu er det officielt. Under sin planlagte pilgrimsrejse 12.-13. maj til Portugal vil Pave Frans om lørdagen den 13. maj helgenkåre de to søskende Francisco og Jacinta Marto, som Jomfru Maria viste sig for i nærheden af Fatima den 13. i hver måned fra maj til oktober 1917 for præcis 100 år siden. De to børn var på det tidspunkt henholdsvis 9 og 7 år gamle.

Sammen med deres kusine Lucia (til venstre på fotoet) var de gået ud for at vogte familiernes får. Her viste Jomfru Maria sig for dem. Hun lovede dem, at de skulle komme i himlen, men fortalte dem samtidig, at de inden da måtte gennemgå mange lidelser. Det kom snart efter til at gå i opfyldelse, først i form af forfølgelser fra de sekulære myndigheders side, og senere ved, at Francisco og Jacinta i løbet af de to følgende år begge døde som ofre for ”den spanske syge”- den influenza-pandemi, som fra 1918-20 kostede millioner af mennesker livet i store dele af verden.

Lucia, som efterfølgende valgte at gå i kloster, fik af Jomfru Maria besked på at lære at læse og skrive. Det  kom hende til nytte, da hun på opfordring af sine foresatte skulle skrive de erindringer, hvor hun fra slutningen af 1930’eren til 1993 skrev om både sit eget og de to børns liv og ikke mindst om åbenbaringerne. Hun døde først i 2005 97 år gammel. Det var også Lucia, som alene fik betroet den meget omdiskuterede tredje hemmelighed, der nærmest har karakter af en undergangsvision, hvor paven og andre biskopper bliver dræbt af fjendtlige soldater, mens en engel opsamler deres blod. Denne vision har, siden den blev offentliggjort i år 2000 i forbindelse med Franciscos og Jaintas saligkåring, været genstand for mange udlægninger. Under sit besøg i 2010 i Fatima tog pave Benedikt indirekte afstand fra de mange fantasifulde spekulationer om den tredje hemmelighed ved at tolke den som ”et tidløst billede på den lidende Kirke”. Den første hemmelighed er en helvedesvision, den anden rummer blandt andet en opfording til paven om at indvie Rusland til Jomfru Marias rene Hjerte for at sikre en periode med fred. I modsat fald, sagde hun til børnene, vil Rusland sprede sin vranglære til hele verden og forårsage krige og forfølgelser af Kirken.

Solunderet

Fatima er i dag et af den kristne verdens største valfartssteder. Det skyldes ikke blot mirakuløse helbredelser på linje med, hvad man har oplevet i Lourdes, men i lige så høj grad det berømte ”solunder”, som fandt sted den 13. oktober 1917, dagen for den sidste åbenbaring. Jomfru Maria havde forinden fortalt børnene, at der ville ske et stort mirakel kl. 12. Rygterne om dette tiltrak en menneskemængde på skønsmæssigt 70.000 mennesker, herunder pressefolk og fotografer, som for manges – dog ikke alles – vedkommende præcis på det lovede tidspunkt blev vidner til, at solen begyndte at dreje rundt om sig selv i voldsom fart og udsende gule, grønne, røde, blå og violette strålebundter. Synet varede godt ti minutter og blev set over 5 kilometer fra det sted, hvor børnene og de mange tilskuere befandt sig.

Mariaåbenbaringerne i Fatima blev officielt godkendt af de lokale kirkelige myndigheder i 1930. De sidste fire paver har alle anerkendt  begivenhederne i Fatima som autentiske og aktivt støttet dyrkelsen af Vor Frue af Fatima. Søster Lucia sagde selv om sin egen rolle, at ”Gud blot ville bruge mig til at minde verden om, at den skal undgå synd og gennem bod og bøn sone de mange krænkelser, der er begået mod Gud”.

Helgenkåringen af de to søskende er endnu en bekræftelse af dette budskab.