Donald Trump talte til deltagerne i March for Life i Washington D.C.
Kommentarer lukket til Donald Trump talte til deltagerne i March for Life i Washington D.C. 1305 20 januar, 2018 Nyheder januar 20, 2018 Indlæg af

Donald Trump talte til deltagerne i March for Life i Washington D.C.

Fredag den 19. januar blev den traditionsrige ”March for Life” gennemført for 45. gang – efter sigende den største demonstration i verden for livet, nærmere bestemt for ethvert menneskes ret til livet fra undfangelsesøjeblikket til en naturlig død.

Og for første gang nogen sinde fik deltagerne i Marchen ikke blot en hilsen fra USA’s præsident med på  vejen[1], men en direkte transmitteret tale, som Donald Trump holdt foran Det Hvide Hus. Her lovede han, at hans regering vil gøre alt hvad der står i dens magt for at forsvare livets ukrænkelighed.

Læs hele talen, eller se den på video her

Til deltagerne sagde han blandt andet: ”Marchen for livet” bygger på kærlighed … og I elsker alle både fødte og ufødte børn, fordi I tror på, at hvert eneste barn er en dyrebar gave fra Gud. Takket være jer er titusinder amerikanere blevet født og har dermed nået deres fulde Gud-givne potentiale. I er det levende vidnesbyrd om dette års tema for denne march, og dette tema er ”Kærlighed redder liv”.

Og han fortsatte: ”Som I ved har Roe versus Wade[2] resulteret i en af de mest vidtgående abortlove i hele verden. F.eks. er USA blandt de kun syv lande, hvor man frit kan vælge at få abort sent i graviditeten,  såsom i Kina og Nordkorea m.fl. Som det er lige nu, tillader loven i visse stater, at kvinder kan få abort helt ind i niende måned.

Det er forkert. Det skal ændres.”

I Trumps første år som præsident har han og hans regering taget en lang række initiativer for at begrænse abortindustriens råderum. Størst opmærksomhed fik hans beslutning om at genindføre den såkaldte Mexico City-politik, som afskærer alle organisationer, der udbyder abort eller fører kampagner for abort uden for USA, fra at modtage offentlige bevillinger.

Herefter fulgte hans udnævnelse af Neil Gorsuch til ny højesteretsdommer og hans brud med flere FN-organisationer, som i årevis har kæmpet indædt for at få anerkendt abort som en menneskeret. UNFPA (FN’s befolkningsfond), som fra starten har støttet den kinesiske et-barns-politik, mistede alle bevillinger fra USA i efteråret 2017. Senest har USA afbrudt forbindelserne med UNESCO ikke mindst på grund af deres undervisningsmateriale, der har det erklærede formål at lære børn helt fra 5-årsalderen om onani, at homoseksualitet er helt normalt og naturligt og sidst, men ikke mindst, hvordan man bærer sig ad med at få abort.

Siden 1973 er der med hjemmel i Roe versus Wade foretaget over 60 millioner provokerede aborter i USA, hvilket svarer til 3.657 om dagen.

Den gode nyhed er, at antallet har været faldende siden starten af 1990’erne, hvor bl.a. ultralydsscanninger af ufødte børn har åbnet vordende forældres øjne for, at det, der sker, når man foretager en provokeret abort, ikke kun er, at man fjerner nogle celler, men at man afbryder et barns liv.

[1] Undtaget herfra var de demokratiske præsidenter Clinton og Obama, som af forståelige årsager forbigik begivenheden i larmende tavshed.

[2] Navnet på den højesteretsdom, der i 1973 banede vejen for fri abort helt frem til fødslen.