Ban Ki-moon gør endnu et forsøg på at manipulere FN’s udviklingsmål
Kommentarer lukket til Ban Ki-moon gør endnu et forsøg på at manipulere FN’s udviklingsmål 1607 25 februar, 2016 Nyheder februar 25, 2016 Indlæg af

Ban Ki-moon gør endnu et forsøg på at manipulere FN’s udviklingsmål

Ifølge Center For Family & Human Rights (https://c-fam.org) forsøger FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon nu – ad bagdøren – at gøre abort og LGBT-rettigheder[1] til en del af FN’s nye udviklingsmål.

Generalsekretæren har netop udsendt en rapport ”One Humanity: Shared Responsibility” (Én menneskehed: et fælles ansvar) som oplæg til Det humanitære Topmøde i Istanbul i maj måned i år. Heri opfordrer han regeringerne til at inddrage abort- og LGB-rettigheder i implementeringen af de nye udviklingsmål, som blev vedtaget af Generalforsamlingen i september 2015, og som kommer til at gælde frem til 2030.

Det sker på trods af, at det under de intense forhandlinger om de nye udviklingsmål lykkedes et flertal at få fjernet enhver omtale af disse ”rettigheder” fra slutdokumentet – til stor lettelse ikke mindst for repræsentanterne for udviklingslandene.

Ban Ki-moon indleder rapporten med en personlig beretning om, hvordan han som barn måtte flygte fra sit hjem og landsby i Korea uden at kunne medbringe andet end det, han selv kunne bære derfra, og fortæller videre, hvordan han blev hjulpet og inspireret af et endnu ”ungt” FN.

Dernæst opfordrer han regeringerne til at lade det være en ”første prioritet” at give alle kvinder og unge piger adgang til ”seksuel og reproduktiv sundhed” – et udtryk, som i FN-jargonen dækker over prævention, sterilisation og abort.

Ban Ki-moon, som nu befinder sig i det sidste år af sin embedsperiode, har i al sin tid som generalsekretær arbejdet utrætteligt for at få abort anerkendt som en menneskeret – især ved hjælp af sproglige manipulationer – indtil videre dog uden held.

Første gang FN-systemet forsøgte at gøre ”retten” til abort til en del af international ret, var på FN’s befolkningskonference i Cairo i september 1994. Her endte striden med, at man i slutdokumentet fastslog, ”at abort i intet tilfælde må betragtes som en metode til familieplanlægning” – en beslutning, som FN-bureaukratiet siden har forsøgt at omgå med alle midler.

Dette seneste forsøg skal ses i lyset af det forestående Istanbul-møde, hvor Ban Ki-moon håber at opnå en stiltiende accept af sin fortolkning af udviklingsmålene.  Sandsynligheden for, at han kan få held med sit forehavende, øges af, at dette møde i al væsentlighed kontrolleres af hans medarbejderstab, især af det koordinerende organ OCHA[2], som også står bag rapporten.

Der vil således ikke blive forberedende forhandlinger inden mødet, og der vil ikke blive udarbejdet et slutdokument, som deltagerne vil kunne godkende eller forkaste – kun mødeledelsens sammenfatning af drøftelserne og endnu en rapport fra Generalsekretæren, der videresendes til Generalforsamlingen til efteråret.

[1] LGBT = eng.: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender – da.: lesbisk, bøsse, biseksuel, transperson

[2] Office of the Coordinator for Humanitarian Assistance