Kommentarer lukket til Alvorlig reprimande til paraplyorganisation for amerikanske ordenssøstre 2183 07 maj, 2014 Nyheder maj 7, 2014 Indlæg af

Alvorlig reprimande til paraplyorganisation for amerikanske ordenssøstre

Kardinal Gerhard Müller, formand for Troslærekongregationen.  Foto: Wikimedia

Kardinal Gerhard Müller, formand for Troslærekongregationen. Foto: Wikimedia

LCWR må opgive sin flirt med New Age og radikal feminisme – eller risikere at miste sin kirkelige godkendelse

LCWR står for The American Leadership of Women Religious, en paraplyorganisation, som repræsenterer ca. 80 pct. af de 51.600 ordenssøstre i landet.

LCWR har i længere tid haft et anstrengt forhold til Vatikanet, som i 2009 iværksatte en undersøgelse af organisationens arbejde, herunder dens – efter mange amerikanske biskoppers opfattelse – kritisable forhold til centrale kirkelige dogmer. Undersøgelsen mundede i april 2012 ud i et krav fra Vatikanet om en tilbundsgående reform, som skulle gennemføres under forsæde af ærkebiskoppen af Seattle Peter Sartain.

Den seneste udvikling i sagen kom den 30. april i år i form af en skarp udtalelse fra Troslærekongregationens præfekt, kardinal Gerhard Müller, og ærkebiskop Peter Sartain, som øjensynlig er ved at miste tålmodigheden med LCWR. Her understreges det indledningsvis, at ”det religiøse livs åndelige vitalitet kun fuldt ud kan komme til udtryk inden for rammerne af Kirkens lære.” Dernæst bliver LCWR mindet om, at organisationen er en enhed oprettet i henhold til kanonisk lov og dermed underkastet Vatikanet. Den har derfor har ”en klar forpligtelse til at fremme troen som grundlag for det religiøse liv. Kanonisk status og kirkesyn hører uløseligt sammen, og i denne fase af den igangværende læremæssige undersøgelse, efterlyser vi et klarere udtryk for dette kirkesyn samt mere håndgribelige tegn på samarbejdsvilje.”

Den manglende samarbejdsvilje har blandt andet vist sig ved, at LCWR for to år siden – uden som aftalt at rådføre sig med Peter Sartain – indbød en repræsentant for New Age-bevægelsen, Barbara Max Hubbard, til at tale på organisationens generalforsamling. Emnet for hendes foredrag var ”evolutionær bevidsthedsudvikling” (Conscious Evolution) – et emne, som siden er blevet diskuteret i hvert eneste nummer af LCWR’s nyhedsbrev. ”Men”, siger Troslærekongregationen, ”det teoretiske grundlag for dette begreb strider imod den kristne Åbenbaring og vil nødvendigvis – såfremt man tager det ukritisk til sig – føre til grundlæggende fejlagtige opfattelser af Guds almagt, Kristi menneskevordelse, arvesyndens eksistens, frelsens nødvendighed og den definitive karakter af Kristi frelsebringende lidelse i påskemysteriet.”

Hvad Conscious Evolution går ud på, kan man læse på hjemmesiden af samme navn, hvor Barbara Max Hubbard udlægger den nye lære. ”I det traditionelle religiøse sprog”, siger hun, ”hedder det, at vi er skabt i Guds billede og mere og mere nærmer os Gud. I det evolutionære sprog er vi skabt som et resultat af den evolutionære proces og er på vej til at blive medarbejdere på denne samme proces. Som med-skabere bidrager vi med to ”strenge” – vores inderste åndelige væsen og vores videnskabelige og sociale kompetencer – og deltager således i skabelsen. Når disse strenge forenes, bliver et nyt menneskeligt væsen til: et universelt menneske, en medskaber, et unikt og personligt udtryk for det guddommelige.”

En åben provokation

Den aktuelle anledning til Müllers og Sartains udtalelse er, at LCWR – igen uden at orientere Sartain – har valgt at overrække en pris til den kontroversielle Sankt Joseph-søster og teolog Elizabeth Johnson.  Hun er kendt for sin feministiske tilgang til teologien, og hendes bog ”Quest for the Living God” fra 2007 blev forbudt af de amerikanske biskopper, fordi dens gudsopfattelse ”på væsentlige områder ikke stemmer overens med katolsk lære.”

Beslutningen om at tildele hende en pris på dette års generalforsamling betegner Gerhard Müller som ”en åben provokation mod Vatikanet og den igangværende undersøgelse”.

Selv om LCWR som nævnt har 80 pct. af de amerikanske ordenssøstre under sin paraply og på den baggrund øjensynlig føler sig stærk nok til at udfordre Vatikanet, påpeger iagttagere, at organisationens indflydelse ikke desto mindre er på retur. Det skyldes, at søstrenes gennemsnitsalder p.t. er omkring 74 år samtidig med, at tilgangen af nye søstre er yderst beskeden. En nyere og mere konservativ organisation, CMSWR, vinder i øjeblikket frem i kraft af en større tilgang og en betydeligt lavere gennemsnitsalder blandt sine medlemmer.