Europa ved en skillevej
Kommentarer lukket til Europa ved en skillevej 176 12 oktober, 2017 Nyheder oktober 12, 2017 Indlæg af

Europa ved en skillevej

Justitia et Pax indbyder til debatarrangement om kristendommens rolle i Europa

Den danske afdeling af den biskoppelige kommission Justitia et Pax (Kommissionen for fred og retfærdighed), som arbejder for at udbrede kendskabet til den katolske Kirkes sociallære, afholder mandag den 6. november kl. 17-19 et møde i Sankt Ansgars Kirke i Bredgade 64 med overskriften “Europa ved en skillevej”.

Kirkens sociallære bygger på den forudsætning, at menneskets værdighed er ukrænkelig, og på det grundlag tager Kirkens læreembede stilling til spørgsmål vedrørende menneskerettigheder og social retfærdighed, Sociallæren er hovedsagelig udviklet på baggrund af en række pavelige rundskrivelser, hvor Kirken især i nyere tid har taget stilling til samfundsmæssige, herunder økonomiske, politiske og sociale spørgsmål.

Mødet byder på to oplæg:

Forskningsdirektør Nick Spencer fra den økumeniske tænketank Theos giver et historisk og politisk perspektiv på kristendommens rolle i Europa og den moderne velfærdsstat.

Bjørn Thomassen fra RUC taler om forholdet mellem kristendom og demokrati i det moderne Europa, om den afgørende udvikling, der fandt sted i 1940’erne og 50’erne og om den betydning, det har i dag.

Efter de to indlæg er der åben debat og spørgsmål fra kirkebænkene – begge dele på engelsk.